Gemeente De Panne

Het nieuwe schepencollege stelt zich voor

college 2019

V.l.n.r.: Serge Van Damme (voorzitter), Nicolas Luyssen (schepen), Cindy Verbrugge (schepen), Bram Degrieck (burgemeester), Wim Janssens (1ste schepen), Stéphane Buyens (schepen), Michèle Vandermeeren (schepen)

Tijdens de installatievergadering van woensdag 2 januari 2019 legden de nieuwe schepenen hun eed af.  

Bram Degrieck, burgemeester

Ik ben gehuwd met Daphné Desaever, en ben vader van Storm, Zazoe, Pixie, Tiezz en Lilo. Samen met mijn echtgenote run ik een dakwerkersbedrijf. Veel tijd voor hobby’s is er niet: een gezin met kinderen tussen de 4 en 16 jaar, een oud huis in verbouwing, een druk bedrijf en 7 jaar politiek ambt als schepen zorgen daarvoor. Anderzijds kan ik heel ferm genieten van de kleine dingen des levens: een late strandwandeling, een uitstap met het gezin of een kort reisje samen met Daphné, kunnen deugd doen en zorgen voor een express–oplading van de batterijen …

Hoe/wanneer ben je in de politiek terecht gekomen en welke weg heb je sindsdien afgelegd?

Ik werd gemeenteraadslid in 2001. Mijn vader en ikzelf waren beiden verkozen, maar konden uiteraard niet samen zetelen. Ik nam toen z’n plaats over. Met 12 jaar oppositie en 7 jaar een uitvoerend mandaat als schepen (van Toerisme, Omgeving en Ruimtelijk Beleid, Milieu, Communicatie en ICT) durf ik te stellen dat ik goed weet hoe het lokaal bestuur in elkaar steekt.

Welke bevoegdheden krijg je de komende 6 jaar toegewezen?

Naast de traditionele bevoegdheden (Burgerlijke Stand, Brandweer, Politie, Kieszaken, Bevolking, Militie, Volksgezondheid, Rechtszaken, Erediensten, Veiligheid, administratie, armoedebestrijding) van de burgemeester, blijf ik bevoegd voor Omgeving & Ruimtelijk Beleid. Ik neem tevens de bevoegdheid Mobiliteit & Verkeer voor mijn rekening.

Wat is jouw voornaamste politieke doelstelling binnen je bevoegdhedenpakket?

Op ruimtelijk vlak en mobiliteit zijn er voor onze bestuur wel wat uitdagingen de volgende jaren. Ik heb die de voorbije jaren kunnen ‘in gang’ steken en wil daar hard aan verder werken. Meestal zijn dit langdurende en complexe materies, denk maar aan de nieuwe versie van een ruimtelijk beleidsplan voor De Panne en Adinkerke.

Als burgemeester wil ik ernaar streven dat iedereen zijn werk op de goeie manier kan uitvoeren. Zowel op beleidsmatig als op administratief vlak moeten alle spelers zich goed in hun vel voelen en moet er een correct kader zijn.

Wat is volgens jou voor het nieuwe bestuur de grootste uitdaging voor de komende jaren?

In eerste instantie wil ik rust brengen en een juist evenwicht uitwerken tussen drie projectdomeinen: ten eerste zijn er veel projecten in uitvoering. Deze moeten eerst gefinaliseerd en afgewerkt worden, de diensten moeten daarvoor de nodige tijd krijgen. Ten tweede zijn er veel dossiers hangende waarin nog belangrijke beslissingen moeten worden genomen. De al-dan-niet renovatie van het gemeentehuis is er zo één van. Het nieuwe bestuur zal daarover op korte termijn beslissen. En ten derde zijn er uiteraard de nieuwe projecten en doelstellingen van het aankomende bestuur. Deze zullen worden geformaliseerd in een beleidsplan dat tegen de zomer 2019 wordt voorgesteld.

Wim Janssens, 1ste schepen

Ik ben gehuwd met Sue Ann Brijsse en papa van Vic (11 jaar) en Arne (9 jaar). Net als mijn 2 zonen en mijn echtgenote ben ik opgegroeid in De Panne en ken ik onze mooie gemeente als m’n broekzak.

Sinds 16 jaar ben ik zelfstandig interieurarchitect; renoveren van woningen en inrichten van allerlei interieurs zijn mijn voornaamste opdrachten. Mijn specialiteit is het restaureren van beschermde panden waarvan Villa Doudou op de Zeedijk van De Panne een mooi voorbeeld is.

Hoe/wanneer ben je in de politiek terecht gekomen en welke weg heb je sindsdien afgelegd?

Ik was al heel vroeg politiek geëngageerd. Nog voor mijn 18de was ik voorzitter van de VLD jongeren De Panne Adinkerke. Dit was mijn eerste politieke engagement. Tijdens mijn studentenjaren was ik niet meer politiek actief, maar wel steeds geëngageerd.

In 1996 richtte ik hier samen met Micha Maes jeugdclub Nexit op en was ik zeer actief in de jeugdraad. Als student zat ik ook niet stil en werd ik praeses van de Pannese studentenclub Moeder Kloeffe.

5 jaar geleden hebben Jochen Raymaekers en ikzelf in De Panne en Adinkerke het succesvolle LVZ opgericht, een organisatie die de lokale ondernemers wil verbinden en verdedigen. Tot voor kort was ik voorzitter, nu geef ik de fakkel door aan Klaas Van Laeren.

Een jaar geleden hebben we de open Liberale politieke beweging ACT!E opgericht en heeft men mij gevraagd om lijsttrekker te worden. Aangezien ik nog geen enkel politiek mandaat had uitgevoerd, was dat geen evidente opdracht, maar dankzij de medewerking van onze volledige groep werd het een succesverhaal. De lijst ACT!E is een zeer hechte en enthousiaste groep. Iedereen zal meewerken in de komende 6 jaar, zowel voor als achter de schermen. Samen met Het Plan - B en N-VA staan we voor een nieuwe start.

Welke bevoegdheden krijg je de komende 6 jaar toegewezen?

Ik zal alle typische bevoegdheden van de 1ste schepen vervullen: Openbare Werken, Stadskernvernieuwing & Openbaar Domein, Technische diensten. Dit wordt nog aangevuld met Afvalbeleid dat voordien bij de bevoegdheid Milieu zat en Welzijn op het werk. Daarnaast sta ik ook in voor het Gemeentelijke Patrimonium, Landbouw, Visserij, Waters & Bossen.

Wat is jouw voornaamste politieke doelstelling binnen je bevoegdhedenpakket?

Voor mij zijn er 2 zeer belangrijke principes in mijn bevoegdhedenpakket.

  • Werken met mensen: zowel het administratief en het technisch gemeentepersoneel moet kunnen werken in een aangename werkomgeving, met duidelijke structuren en goeie afspraken. Flexibiliteit en wederzijds begrip verdienen grote aandacht. Wie zich goed voelt op de werkplaats, zal automatisch goed presteren.
  • Werken voor mensen: het lokaal bestuur moet verstandig investeren in mooie projecten, met grote aandacht voor duurzaamheid, uitstraling en de noden van de bewoners en de ondernemers.

Wat is volgens jou voor het nieuwe bestuur de grootste uitdaging voor de komende jaren?

Inspraak was voor ACT!E een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. We willen inspraak tot stand brengen door open te communiceren en mensen te laten participeren in het beleid. We zullen in de komende 6 maanden werken aan het beleidsprogramma waarin duidelijk zal worden hoe we dit zullen aanpakken. Dit beleidsprogramma zal gepresenteerd worden aan de burger en zal de basis vormen voor onze meerjarenplanning.

Cindy Verbrugge, schepen

Ik ben de fiere mama van Lucas (11 jaar) en Marie (9 jaar) en koester de momenten met familie en vrienden. Ik hou van elk seizoen aan zee en verken graag andere oorden.

Hoe/wanneer ben je in de politiek terecht gekomen en welke weg heb je sindsdien afgelegd?

Ik ben in 2009 in de politiek beland. Mijn dank hiervoor gaat nog steeds uit naar minister-president Geert Bourgeois. Van hem krijg ik ondertussen bijna 10 jaar de kans om de politiek te volgen op zijn kabinet: eerst als raadgever toerisme en nu als raadgever buitenlands beleid. Sinds november 2017 heb ik de plaats van Martine Linthout overgenomen in onze gemeenteraad.

Welke bevoegdheden krijg je de komende 6 jaar toegewezen?

De tofste 😉 en vol uitdagingen: Toerisme, Cultuur, Jeugd, Onderwijs, Buitenschoolse Opvang, Communicatie, Externe Relaties.

Wat is jouw voornaamste politieke doelstelling binnen je bevoegdhedenpakket?

In samenwerking met de collega’s, het personeel, de inwoners en de tweedeverblijvers de toekomst van onze hele gemeente op korte en (middel)lange termijn mee uitstippelen en ervoor te zorgen dat het hier voor ons en onze kinderen fijn wonen en verblijven is en zal blijven.

Wat is volgens jou voor het nieuwe bestuur de grootste uitdaging voor de komende jaren?

Ervoor zorgen dat zo veel mogelijk inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers, en dit ongeacht hun leeftijd, zich hier ‘wel in hun vel’ voelen en gelukkig zijn.

Stéphane Buyens, schepen

Ik ben geboren in Nieuwpoort, maar voor de rest ben ik mijn leven lang al Pannenaar. Ik kom uit een horecafamilie die in De Panne al een restaurant uitbaat sinds 1946 (vroeger de Piccadilly, nu Place 2 be voorheen La Renommee). Ik heb een relatie met Ellen Dulst , de mama van mijn dochter Eloise Buyens. Tevens heb ik nog 3 andere zonen uit een vorige relatie. Als chef ben ik sinds 33 jaar gelauwerd met één of meer Michelin sterren in mijn restaurant Le Fox en ik was gedurende 5 jaar tv-kok op alle Vlaamse zenders.

Ook ben ik sinds 15 jaar president van de 33 masterchefs of Belgium, een organisatie van patroons aan het fornuis die zich inzetten voor de Belgische gastronomie.

Hoe/wanneer ben je in de politiek terecht gekomen en welke weg heb je sindsdien afgelegd?

Mijn politieke carrière is vrij nieuw ondanks de vele contacten die ik door de jaren heen had met verschillende politieke figuren, zowel regionaal als nationaal. Ondanks een 7de plaats op de ACT!E-lijst kon ik met 660 voorkeurstemmen toch een schepenzetel bemachtigen in een sterk uitgebalanceerd college. Van 2001 tot 2012 was ik voorzitter van Horeca De Panne-Adinkerke, onder mijn legislatuur een parapolitieke beroepsvereniging met veel draagvlak naar het toenmalige schepencollege. Wij waren zeer present door het uitbrengen van een redactioneel sterk ‘Horeca News’ waar we, als het moest, zeer kritisch uit de hoek konden komen.

Welke bevoegdheden krijg je de komende 6 jaar toegewezen?

Mijn portefeuille als schepen bestaat uit Lokale Economie, Parkeerbeleid, Sport, Dierenwelzijn, Natuur & Duurzaamheid. Wat van mij verwacht wordt, is creativiteit binnen het college, maar ook de ‘kort-op-de-bal’ gewoonte die een topchef iedere dag beheerst, is in een vernieuwde politieke visie zeer belangrijk.

Verder wil ik grinta, schwung en grandeur, 3 pijlers van mijn campagne, in het daglicht zetten door ingrijpende vernieuwingen en ideeën toe te passen in een wat vastgelopen gemeente. Durf en ‘recht door zee’ politiek zijn meer dan welkom, en zijn samen met een vooruitstrevende aanpak over hoe het morgen moet zijn, primordiaal. Men kan zich de stempel ‘gemeente van de gemiste kansen’ niet meer veroorloven wil men meevaren op de golven van de moderne welvaart en economie.

Ook de sportinfrastructuren moeten aan deze tijd aangepast worden, en dit van de waterlijn tot aan de Moeresteenweg. Daar moeten ook nieuwe investeringen, uitdagingen en een frisse visie het mooie weer voor de toekomst maken.

Mijn motto is steeds geweest ‘impossible n’est pas Français’, en ook in de politiek zal dit mijn uitdaging worden: een bruisende en elegante gemeente waar horeca en shopping zichzelf ondersteunen en doen floreren, waar inwoners en tweedeverblijvers graag vertoeven, waar toeristen een meerwaarde zijn en geen last. Dit alles gecombineerd met een klantvriendelijk en progressief parkeerbeleid moet het lokaal bestuur terug op zijn plaats brengen. Daar wil ik naartoe. Naar het De Panne waar ik zo van hou, naar het Adinkerke dat zichzelf niet meer het lelijke eendje vindt, naar de parel van de Westkust. I had a dream and I will make my dream come true. Samen met de ganse gemeenteraad.

Nicolas Luyssen, schepen

Ik ben gehuwd met Lutgarde Van Bladel en papa van Lucas en Ann-Sophie. Professioneel ben ik actief in de financiële en vastgoedsector via kantoren in De Panne en Koksijde. Ik heb altijd al in het centrum van De Panne gewoond en gewerkt. Als scholier en student heb ik kennis gemaakt met het binnenland, maar resoluut gekozen voor onze heimat.

Ik ben ook sociaal bewogen en vaak geëngageerd geweest in het verenigingsleven. Tenslotte ben ik ook voorstander van dialoog en oplossingsgericht denken.

Hoe/wanneer ben je in de politiek terechtgekomen en welke weg heb je sindsdien afgelegd?

In het verleden ben ik reeds gevraagd om deel te nemen aan de verkiezingen. In 2012 was het verhaal in extremis (op 2,5 maand van de verkiezingen) anders, want ik kon mij toen niet vinden in het verhaal dat werd geschreven met voorakkoorden en kartels. Het was een te groot zwart-wit verhaal. Met Het Plan - B daarentegen was er veel sterkere voorbereiding, inhoudelijk een zeer sterk debat, duidelijke dossiers en het engagement van mensen uit diverse hoeken. Ik kon mij volledig vinden in het Plan B, dat voor mij nog steeds het Plan Burger en Plan Boerenverstand.

Welke bevoegdheden krijg je de komende 6 jaar toegewezen?

Financiën, Subsidiologie, Woonbeleid, Erfgoed, Bibliotheek & Speelotheek, Preventie & GAS, ICT & Digitalisering

Wat is jouw voornaamste politieke doelstelling binnen je bevoegdhedenpakket?

Beleid voor de burger, bestuur voor de burger. Dit wil zeggen dat in elke domein van bevoegdheid we samen met de diensten werk maken van een tastbare meerwaarde, dat we zorgen voor realisaties die bijdragen tot de invulling van de maatschappelijke taken van een lokaal bestuur. Financiën wil ik nog begrijpbaarder maken, kwalitatief wonen mogelijk maken, en een visie creëren op erfgoed vandaag en morgen. Kennis en informatie moet gedeeld en gekoesterd worden. Ook wil ik werken aan het voorkomen van problemen en het duidelijk optreden via de GAS-reglementering in alledaagse ergernissen zoals o.a. sluikstorten en hondenpoep. Via digitalisering moet gewerkt worden aan meer beschikbare informatie en een vereenvoudiging van administratieve procedures zowel voor de gemeentelijke diensten als voor de inwoner.

Wat is volgens jou voor het nieuwe bestuur de grootste uitdaging voor de komende jaren?

Het verzoenen van zorgzaam omgaan met middelen en het aan de dag durven leggen van ambitie. De burger koos voor vernieuwing en we moeten dit ook ambiëren. De nieuwe beleidsploeg heeft geen toverlamp, maar moet de lat iets hoger durven leggen. Hopelijk denkt de oppositie mee aan een visie voor Adinkerke en De Panne die verder reikt dan één legislatuur.

Michèle Vandermeeren, schepen

Na een lange carrière in het Meli Park kan ik mij nu volledig inzetten ten dienste van de bevolking.

Hoe/wanneer ben je in de politiek terechtgekomen en welke weg heb je sindsdien afgelegd?

Sedert mijn jeugd voelde ik mij geroepen om in de politiek te gaan. En eigenlijk ben ik geen echte politieker, maar iemand die zich wil inzetten voor haar gemeente. In 1994 nam ik voor het eerst deel aan de verkiezingen en werd ik verkozen tot OCMW-raadslid. In 2000 werd ik gemeenteraadslid. 6 jaar later werd ik opnieuw verkozen en van 2009 tot 2012 kreeg ik de bevoegdheid van OCMW-voorzitter. De laatste zes jaar zetelde ik als oppositieraadslid.

Welke bevoegdheden krijg je de komende 6 jaar toegewezen?

Als verkozene van de ACT!E-lijst word ik schepen van Sociale Zaken, Welzijn, Inburgering en Senioren. Als schepen van Senioren wil ik mijn accent plaatsen op het optimaliseren van de thuiszorg. Mensen leven steeds langer en moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven met de nodige steun. De bevoegdheid Sociale Zaken & Welzijn is een hele waaier aan diensten ten gunste van de bevolking.

Wat is volgens jou voor het nieuwe bestuur de grootste uitdaging voor de komende jaren?

Veiligheid, zowel thuis als op straat, is voor mij een belangrijk aandachtspunt. Het imago van De Panne-Adinkerke terug opkrikken zodat het opnieuw aangenaam is om er te wonen en te verblijven, is ook een uitdaging de komende jaren.

Contact

College van burgemeester en schepenen

adres

Lokaal Bestuur
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje