Gemeente De Panne

Rustpensioen zelfstandigen

Het rustpensioen is het pensioen dat iemand krijgt op basis van zijn eigen beroepsactiviteit of periodes die hiermee worden gelijkgesteld, zoals jaren waarin een ziekte-uitkering werd uitbetaald. Het bedrag van het rustpensioen als zelfstandige is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en de beroepsinkomsten. Voor elk van de jaren of kwartalen gelegen vóór 1/1/1984 worden forfaitaire (vaste) inkomsten in aanmerking genomen. Vanaf 1/1/1984 wordt het pensioenbedrag berekend op basis van de werkelijke beroepsinkomsten.

Pensioenleeftijd

Ondanks de pensioenhervormingen van de regering Michel blijft de  normale pensioenleeftijd vanaf 1.1.2015 65 jaar. Pas in 2025 is een 1ste verhoging voorzien naar 66 jaar. In 2030 wordt dit dan 67 jaar.  Zoals bij het rustpensioen voor werknemers is het voor zelfstandigen ook mogelijk om met vervroegd pensioen te gaan vanaf ten vroegste 60 jaar. De voorwaarden voor loontrekkenden om vanaf 1.1.2015  met vervoegd met vervroegd pensioen te gaan gelden ook voor de zelfstandigen net als de overgangsmaatregelen voor zij die in 2012 niet ver van hun vervroegd pensioen afstonden. De vermindering wegens vervroeging werd ook afgeschaft op het rustpensioen voor zelfstandigen.

Aanvraag

Neem je het pensioen op de normale pensioenleeftijd dan dien je geen aanvraag te doen via het gemeentebestuur. De Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen opent ambtshalve je pensioendossier en stuurt de nodige formulieren naar je persoonlijk adres. De dienst Sociale Zaken zal je graag helpen bij het toelichten en invullen van deze formulieren.

Wenst je je pensioen als zelfstandige vervroegd op te nemen dan doe je dit op dezelfde wijze als voor het rustpensioen werknemers. De dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur stuurt je aanvraag digitaal door naar de Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) en begeleidt je indien gewenst bij de verdere afhandeling van je dossier.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019