Gemeente De Panne

Rustpensioen werknemers

Het rustpensioen is een pensioen dat iemand krijgt op basis van zijn eigen tewerkstelling of hiermee gelijkgestelde perioden zoals, werkloosheid en ziekte. Het bedrag van het rustpensioen is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en het loon dat in elk gewerkt jaar werd verdiend. Jaren waarin je niet hebt gewerkt maar een werkloosheidsuitkering of een ziekte- en / of invaliditeitsuitkering genoot worden gelijkgesteld en komen dus ook in aanmerking voor het pensioen. Het rustpensioen wordt niet uitbetaald wanneer je een ziekte- of werkloosheidsuitkering of een uitkering wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet geniet. Je moet steeds een keuze maken.

Pensioenleeftijd

Ondanks de pensioenhervormingen sedert 1. 1.2015 blijft de normale pensioenleeftijd voor zowel mannen als vrouwen voorlopig 65 jaar. Pas in 2025 is een 1ste verhoging voorzien van 65 naar 66 jaar. In 2030 wordt dit dan 67 jaar. Het blijft echter mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan op 60 jaar maar dan moet men wel minstens 44 pensioengerechtigde jaren hebben (43 jaren op 61j. enz...)  (dienstjaren in de openbare sector of in het buitenland alsook de jaren waarin iemand als zelfstandige actief was, komen ook in aanmerking om aan de loopbaanvereiste te voldoen.) Het vervroegd pensioen als loontrekkende wordt niet verminderd met een bepaald percentage omdat men het opneemt vóór de normale leeftijd.

Opgelet!

Mannen en vrouwen in " het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (SWT, vroeger brugpensioen genaamd) moesten vroeger tot de normale pensioenleeftijd (65 jaar) in dit stelsel blijven. Zij konden dus niet met vervroegd pensioen vanaf 60 jaar. Sedert kort kunnen zij afstand doen van het  SWT ten voordele van het rustpensioen.

Aanvraag

Neem je je pensioen op de normale pensioenleeftijd (65 jaar ) dan wordt er door de Federale Pensioendienst  Brugge automatisch een pensioendossier geopend op je naam. Alle formulieren om je dossier te kunnen behandelen worden ongeveer één jaar vóór de ingangsdatum van je pensioen naar je persoonlijk adres opgestuurd. Je dient je dus niet naar het lokaal bestuur te begeven om een aanvraag in te dienen. De dienst Sociale Zaken zal je echter graag helpen bij het toelichten en invullen van de formulieren die je worden toegestuurd.

Wens je daarentegen vóór de normale pensioenleeftijd met pensioen te gaan (= vervroegd pensioen) dan dien je je persoonlijk aan te melden bij de dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur om een aanvraag in te dienen. Je kan je ook bij volmacht laten vertegenwoordigen door een derde.

De aanvraag mag niet eerder dan één jaar vóór de door je gekozen ingangsdatum worden ingediend en ten vroegste vanaf de maand waarin je 59 jaar wordt.

Breng steeds je identiteitskaart mee en indien mogelijk een overzicht van de door jou gewerkte loopbaanjaren. (bv. van 1965 tot 1995 werknemer en van 1995 tot 2005 zelfstandige)

De dienst Sociale Zaken van het lokaal bestuur stuurt je aanvraag digitaal door naar de Federale Pensioendienst en begeleidt je indien gewenst bij de verdere afhandeling van je dossier.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021