Gemeente De Panne

Rustpensioen werknemers

Het rustpensioen is een pensioen dat iemand krijgt op basis van zijn eigen tewerkstelling of hiermee gelijkgestelde perioden zoals, werkloosheid en ziekte. Het bedrag van het rustpensioen is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en het loon dat in elk gewerkt jaar werd verdiend. Jaren waarin je niet hebt gewerkt maar een werkloosheidsuitkering of een ziekte- en / of invaliditeitsuitkering genoot worden gelijkgesteld en komen dus ook in aanmerking voor het pensioen. Het rustpensioen wordt niet uitbetaald wanneer je een ziekte- of werkloosheidsuitkering of een uitkering wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet geniet. Je moet steeds een keuze maken.

Pensioenleeftijd

Ondanks de pensioenhervormingen sedert 1. 1.2015 blijft de normale pensioenleeftijd voor zowel mannen als vrouwen voorlopig 65 jaar. Pas in 2025 is een 1ste verhoging voorzien van 65 naar 66 jaar. In 2030 wordt dit dan 67 jaar. Het blijft echter mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan vanaf 60 jaar maar dan moet men zowel in 2017 en 2018 wel minstens 43 pensioengerechtigde jaren hebben (tot 31.12.2012: 35 jaren - vanaf 2019 44 jaren)  (dienstjaren in de openbare sector of in het buitenland alsook de jaren waarin iemand als zelfstandige actief was, komen ook in aanmerking om aan de loopbaanvereiste te voldoen.) Het vervroegd pensioen als loontrekkende wordt niet verminderd met een bepaald percentage omdat men het opneemt vóór de normale leeftijd. Voor personen die in 2012 recht hadden op vervroegd pensioen (60-jarigen) of die niet ver van hun vervoegd pensioen afstonden (57-, 58-, 59-jarigen) werden overgangsmaatregelen uitgewerkt zodat zij niet plots hun pensionering met 4 of 5 jaar moeten uitstellen maar maximaal 2 jaar extra moeten wachten. (voor concrete leeftijden, neem contact op met de dienst Sociale Zaken).

Opgelet!

Mannen en vrouwen in " het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (SWT, vroeger brugpensioen genaamd) moeten tot de normale pensioenleeftijd (65 jaar) in dit stelsel blijven. Zij kunnen dus niet met vervroegd pensioen vanaf 60 jaar.

Aanvraag

Neem je je pensioen op de normale pensioenleeftijd (65 jaar ) dan wordt er door de Federale Pensioendienst  Brugge automatisch een pensioendossier geopend op je naam. Alle formulieren om je dossier te kunnen behandelen worden ongeveer één jaar vóór de ingangsdatum van je pensioen naar je persoonlijk adres opgestuurd. Je dient je dus niet naar het gemeentehuis te begeven om een aanvraag in te dienen. De dienst Sociale Zaken zal je echter graag helpen bij het toelichten en invullen van de formulieren die je worden toegestuurd.

Wens je daarentegen vóór de normale pensioenleeftijd met pensioen te gaan (= vervroegd pensioen) dan dien je je persoonlijk aan te melden bij de dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur om een aanvraag in te dienen. Je kan je ook bij volmacht laten vertegenwoordigen door een derde.

De aanvraag mag niet eerder dan één jaar vóór de door je gekozen ingangsdatum worden ingediend en ten vroegste vanaf de maand waarin je 59 jaar wordt.

Breng steeds je identiteitskaart mee en indien mogelijk een overzicht van de door jou gewerkte loopbaanjaren. (bv. van 1965 tot 1995 werknemer en van 1995 tot 2005 zelfstandige)

De dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur stuurt je aanvraag digitaal door naar de Federale Pensioendienst en begeleidt je indien gewenst bij de verdere afhandeling van je dossier.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019