Gemeente De Panne

Ge.co.r.o.

oprichting: 1999

aantal vergadermomenten per jaar: 6

samenstelling: de Ge.Co.R.O. telt 13 leden. Naast 4 individuele en ongebonden multidisciplinaire deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening, is er ook een evenwichtige vertegenwoordiging van zo veel mogelijk verschillende maatschappelijke organisaties (milieu- en natuurverenigingen; culturele verenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers; verenigingen van handelaars; verenigingen van landbouwers; verenigingen van werknemers; de sector Vrije Tijd en Recreatie; de toeristische instanties).

gezocht: de 2/3de verhouding mannen/vrouwen is een decretale verplichting waar ook de Ge.Co.R.O. moet aan voldoen. Verenigingen en organisaties dragen bij voorkeur zowel een vrouwelijke en mannelijke kandidaat als effectief en plaatsvervangend lid voor. Op die manier kan de gemeenteraad – indien nodig - beslissen om voor een bepaalde vereniging of organisatie de vrouwelijke of mannelijke kandidaat te benoemen tot effectief lid, en zo de 2/3de verhouding binnen de Ge.Co.R.O. te respecteren en garanderen.

Voor alle leden (behalve de voorzitter) wordt ook een plaatsvervanger aangeduid. In totaal zijn dus minstens 7 kandidaat deskundigen nodig om een voltallige Ge.Co.R.O. te kunnen samenstellen.

De deskundigen moeten zelf hun individuele kandidatuur indienen bij het schepencollege, bij voorkeur met een kleine motivatie en omschrijving van hun domein van deskundigheid. Ook voor de deskundigen doen we een warme oproep naar zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten.

taak: adviesvragen van het schepencollege en de gemeenteraad van uit een zo breed mogelijk maatschappelijk perspectief bekijken en er advies over geven.

contactgegevens: dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid | Zeelaan 21 | gecoro@depanne.be | 058-42 97 66

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021