Gemeente De Panne

Verkiezingen : algemene informatie

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Kan je niet naar het stembureau komen, dan kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.

 In welke gevallen?

  • Als je ziek bent of fysiek niet in staat bent om te komen (medisch attest nodig)

  • Om beroeps- of dienstredenen (attest van  werkgever nodig)

  • Om studieredenen (attest van de instelling waar je les volgt nodig)

  • Omdat je in het buitenland op vakantie bent (bewijsstukken voorleggen of op verklaring van eer bij de dienst Bevolking) Een 'attest van tijdelijk verblijf in het buitenland' kan ten laatste op 25 mei 2019 bekomen worden. 

  • Omdat je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent

  • Omdat je in een toestand van vrijheidsbeneming zit (attest van de directie nodig)

  • Omwille van geloofsovertuiging (attest religieuze overheid nodig)

 Aan wie kan je een volmacht geven?

Aan elke andere kiezer. Eén volmacht per kiezer. Met die volmacht stem je in het stembureau van de volmachtgever.

 Wat moet je als volmachtgever doen?

Klik onderaan voor een volmachtformulier af te drukken. Vul alles in en voeg het attest toe. Je geeft alles mee aan de persoon die in jouw plaats gaat stemmen. Je kan volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen.

 Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet jouw stem uitbrengen in het stembureau waar jij moest gaan. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten meenemen :

1)         het ingevulde en ondertekende volmachtformulier

2)         het bijbehorende attest

3)         oproepingsbrief volmachtgever

4)         eigen oproepingsbrief

5)         identiteitskaart

   

Contact

Bevolking

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 61
e-mail
bevolking@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus werken we enkel op afspraak, telefonisch of per mail. (ook op zaterdag) 

De dienst is gesloten op:

18 april 2022 maandag

26 mei 2022 donderdag

06 juni 2022 maandag