Gemeente De Panne

Hoe weet ik of mijn gebouw opgenomen is op de inventaris van het bouwkundig erfgoed?

Via de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) kan je nagaan of een gebouw opgenomen is op de inventaris bouwkundig erfgoed

Wat moet je doen als jouw woning of pand op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat of gekend is als monument en je wilt verbouwen en / of renoveren?

Voor verbouwing- en/of renovatiewerken aan een woning die geïnventariseerd is op de lijst bouwkundig erfgoed, informeer je best eerst op voorhand welke procedure je dient te volgen. 

Informatie kan je inwinnen bij het agentschap Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse overheid dat het onroerend erfgoed onderzoekt, inventariseert, beheert, beschermt en de informatie hierover ontsluit. 
Ze adviseert en verleent toelatingen voor werken aan beschermde onroerende goederen.

Melding en het eventueel bekomen van een toestemming voor het uitvoeren van verbouwing- en/of renovatiewerken kan je bekomen met het formulier ‘melding van de uitvoering van werkzaamheden aan niet als monument beschermde constructies binnen beschermde stads- of dorpsgezichten’. Het meldingsformulier samen met de bijhorende stukken bij voorkeur aangetekend opsturen naar de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.

De Vlaamse overheid geeft voor werkzaamheden aan beschermde monumenten een financiële tegemoetkoming in de vorm van premies voor onderhoud en restauratie. Ook fiscale aftrek is mogelijk.
Zie:
https://www.onroerenderfgoed.be/aanbod/financiele-stimuli/

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021