Gemeente De Panne

Bekendmaking openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken die door de Corona maatregelen van 24 maart 2020 werden stopgezet, worden hernomen vanaf woensdag 6 mei 2020 voor de volledige termijn van 30 dagen.  Bezwaren die reeds ingediend werden worden als ontvankelijk beschouwd en moeten niet opnieuw ingediend worden.

Vergunningsaanvragen die werden ingediend na 24 maart 2020 en die nog moeten onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, zullen voorlopig maar openbaar gemaakt worden vanaf ten vroegste dinsdag 19 mei 2020, en dit maar voor zover de noodmaatregelen dit zullen toelaten.

Door de Corona maatregelen is het gemeentehuis van De Panne enkel toegankelijk NA VOORAFGAANDELIJKE AFSPRAAK.

Hierdoor kunnen ook de aanvraagdossiers in de lopende onderzoeken ENKEL ingekeken worden na VOORAFGAANDELIJKE TELEFONISCHE AFSPRAAK.  
U kan uw afspraak laten inplannen tussen 09.00 en 12.00 uur, en dit van maandag tot vrijdag.  Een afspraak laten inplannen tussen 14.00 en 16.00 uur kan enkel op maandag, dinsdag en donderdag.

Alle afspraken zijn vast te leggen via het nummer 058/429.766.

Gemiste oproepen kunnen we enkel beantwoorden indien u uw gegevens nalaat op het antwoordapparaat. Indien dit nummer bezet is of indien we uw oproep niet kunnen beantwoorden, spreekt u daarom ALTIJD uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat.  Dan bellen wij u zo snel mogelijk zelf terug.


bekendmaking van een openbaar onderzoek in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning
Duinkerkelaan 11 - uitbreiden van een hotel _ C-Hotels Continental

Referentie omgevingsloket: OMV_2020058714

Hotel Investment Fund, Vakantiestraat 1, 8434 Middelkerke diende een aanvraag in voor de uitbreiding van een hotel _ C-Hotels Continental.
De werken zijn gelegen Duinkerkelaan 11- 2de afdeling, sectie E, nummer 576 D.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Florent Braemlaan 21- plaatsen overkapping - zonnewerend doek 

Referentie omgevingsloket: OMV_2020064063

Logier Anne-Marie, Florent Braemlaan 21, 8660 De Panne diende een aanvraag in voor het plaatsen van een overkapping - zonnewerend doek
De werken zijn gelegen Florent Breamlaan 21 - 3de afdeling, sectie C, nummer 415 L.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 17 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Smekaertstraat zn - ophoging terrein langs Smekaertstraat

Referentie omgevingsloket: OMV_2020083855

GHEDEMO, Zandputstraat 66, 8930 Menen diende een aanvraag in voor het ophogen van een terrein langs de Smekaertstraat.
De werken zijn gelegen Smekaertstraat zn - 3de afdeling, sectie C, nummers 0174, 0175 en 0176.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 24 juli 2020 tot en met 22 augustus 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Duinhoekstraat 20 - plaatsen van tuinhuis en keerwanden

Referentie omgevingsloket: OMV_2020097583

Christiaen Dirk, Duinhoekstraat 20 te De Panne diende een aanvraag in voor het plaatsen van een tuinhuis en keerwanden.
De werken zijn gelegen Duinhoekstraat 20 - 2de afdeling, sectie D, nummers 0260 C.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 31 juli 2020 tot en met 29 augustus 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Egelantierlaan 2 - bouwen van een carport

Referentie omgevingsloket: OMV_2020097339

LUPA nv, Duinhoekstraat 43 te De Panne diende een aanvraag in voor het bouwen van een carport.
De werken zijn gelegen Egelantierlaan 2- 2de afdeling, sectie D, nummers 0581 E.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 11 augustus 2020 tot en met 9 september 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


HERAANLEG FIETSPADEN _ De Panne-Koksijde-Veurne N35

Referentie omgevingsloket: OMV_2020068630

Het Lokaal Bestuur De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne diende een aanvraag in voor het heraanleggen van de fietspaden langs de N35 De Panne - Koksijde - Veurne.
De werken zijn gelegen langs de Veurnestraat de N35 De Panne - Koksijde - Veurne.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 19 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Zeelaan, Halmenstraat, Bortierlaan, A. Dumontlaan, Hoge Duinenlaan - wegenis- en rioleringswerken in de Dumontwijk

Referentie omgevingsloket: OMV_2020093978

Lokaal Bestuur De Panne, Zeelaan 21 te De Panne diende een aanvraag in voor wegenis- en rioleringswerken in de Dumontwijk.
De werken zijn gelegen in de Dumontwijk - Zeelaan, Halmenstraat, Bortierlaan, A. Dumontlaan, Hoge Duinenlaan.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 8 september 2020 tot en met 7 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Duinhoekstraat 93 - bijbouwen van een berging bij bestaande woning

Referentie omgevingsloket: OMV_2020113016

Herreman Korneel, Duinhoekstraat 93 te De Panne diende een aanvraag in voor het bij bouwen van en berging bij een bestaande woning.
De werken zijn gelegen Duinhoekstraat 93- 3de afdeling, sectie C, nummers 0343 F.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Canadezenplein 11 - bouwen meergezinswoning - regularisatie na uitvoering

Referentie omgevingsloket: OMV_2020110035

THV BW Invest, Spinnenrijkaai 45 bus 2 te 8500 Kortrijk diende een aanvraag in voor het bouwen meergezinswoning - regularisatie na uitvoering.
De werken zijn gelegen Canadezenplein 11 - 1ste afdeling, sectie A, nummers 1237 A , 904 & 903.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Duinkerkelaan 114 - bouwen meergezinswoning - wijziging plannen

Referentie omgevingsloket: OMV_2020109398

THV Arnoldus, Tegelrie 16 te 8300 Knokke - Heist diende een aanvraag in voor het bouwen meergezinswoning - wijziging plannen.
De werken zijn gelegen Duinkerkelaan 114- 2de afdeling, sectie E, nummers 0772.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 10 september 2020 tot en met 9 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Klokhofstraat 45 - bouwen van loods voor biogasinstallatie met aanhorigheden

Referentie omgevingsloket: OMV_2020095060

De Zwanebloem, Masscheleyn Wannes, Burgweg 6 te 8660 De Panne diende een aanvraag in voor het bouwen van loods voor biogasinstallatie met aanhorigheden, CO-vergistingsinstallatie.
De werken zijn gelegen Klokhofstraat 45 - 3de afdeling, sectie B, nummers 0098, 0091C, 0112C2, 0112E2, 0092, 0093, 0111C, 0112F2, 0110A, 0090A, 0091B, 0112B2, 0089, 0088A, 0110B, 0112D2, 0112A2, 0109, 0091D, 0113c, 0113B.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 15 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.

Contact

Mobiliteit

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Op woensdag 6 mei 2020 is de Nationale Veiligheidsraad bijeengekomen om de nieuwe fase 1B van de afbouwstrategie, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken.

Helaas zullen de toeristische plaatsen zoals de Kust en de Ardennen, de cafés, bars, restaurants, feestzalen en de recreatieve en culturele centra ook in deze fase gesloten blijven.

De kwestie van de daguitstappen naar de Kust of de Ardennen, het bezoek aan de tweede verblijven en vakantiewoningen zal maar aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3.  De geschatte datum voor deze Nationale veiligheidsraad is voorlopig 8 juni 2020.

Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven op vandaag dan ook verboden.

Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen blijft omwille van de federale restrictieve maatregelen van woensdag 6 mei 2020 met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social distancing regels zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.

Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en ook om rechtszekerheid te bieden aan vergunninghouders, besliste het gemeentebestuur dan ook om geen openbaar onderzoeken op te starten in dossiers waarbij 2de verblijvers betrokken zijn, en dit zo lang de actuele inperkingsregel met verbod op ééndagsexcursies en reizen in het binnenland niet EXPLICIET INGETROKKEN is.