Gemeente De Panne

Bekendmaking openbare onderzoeken

Door de Corona maatregelen is het gemeentehuis van De Panne enkel toegankelijk NA VOORAFGAANDELIJKE AFSPRAAK.

Hierdoor kunnen ook de aanvraagdossiers in de lopende onderzoeken ENKEL ingekeken worden na VOORAFGAANDELIJKE TELEFONISCHE AFSPRAAK.  
U kan uw afspraak laten inplannen tussen 09.00 en 12.00 uur, en dit van maandag tot vrijdag.  Een afspraak laten inplannen tussen 14.00 en 16.00 uur kan enkel op maandag, dinsdag en donderdag.

Alle afspraken zijn vast te leggen via het nummer 058/429.766.

Gemiste oproepen kunnen we enkel beantwoorden indien u uw gegevens nalaat op het antwoordapparaat. Indien dit nummer bezet is of indien we uw oproep niet kunnen beantwoorden, spreekt u daarom ALTIJD uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat.  Dan bellen wij u zo snel mogelijk zelf terug.


bekendmaking van een openbaar onderzoek in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning
Zeelaan, Halmenstraat, Bortierlaan, A. Dumontlaan, Hoge Duinenlaan - wegenis- en rioleringswerken in de Dumontwijk

Referentie omgevingsloket: OMV_2020093978

Lokaal Bestuur De Panne, Zeelaan 21 te De Panne diende een aanvraag in voor wegenis- en rioleringswerken in de Dumontwijk.
De werken zijn gelegen in de Dumontwijk - Zeelaan, Halmenstraat, Bortierlaan, A. Dumontlaan, Hoge Duinenlaan.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 8 september 2020 tot en met 7 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Duinhoekstraat 93 - bijbouwen van een berging bij bestaande woning

Referentie omgevingsloket: OMV_2020113016

Herreman Korneel, Duinhoekstraat 93 te De Panne diende een aanvraag in voor het bij bouwen van en berging bij een bestaande woning.
De werken zijn gelegen Duinhoekstraat 93- 3de afdeling, sectie C, nummers 0343 F.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Canadezenplein 11 - bouwen meergezinswoning - regularisatie na uitvoering

Referentie omgevingsloket: OMV_2020110035

THV BW Invest, Spinnenrijkaai 45 bus 2 te 8500 Kortrijk diende een aanvraag in voor het bouwen meergezinswoning - regularisatie na uitvoering.
De werken zijn gelegen Canadezenplein 11 - 1ste afdeling, sectie A, nummers 1237 A , 904 & 903.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Duinkerkelaan 114 - bouwen meergezinswoning - wijziging plannen

Referentie omgevingsloket: OMV_2020109398

THV Arnoldus, Tegelrie 16 te 8300 Knokke - Heist diende een aanvraag in voor het bouwen meergezinswoning - wijziging plannen.
De werken zijn gelegen Duinkerkelaan 114- 2de afdeling, sectie E, nummers 0772.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 10 september 2020 tot en met 9 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Klokhofstraat 45 - bouwen van loods voor biogasinstallatie met aanhorigheden

Referentie omgevingsloket: OMV_2020095060

De Zwanebloem, Masscheleyn Wannes, Burgweg 6 te 8660 De Panne diende een aanvraag in voor het bouwen van loods voor biogasinstallatie met aanhorigheden, CO-vergistingsinstallatie.
De werken zijn gelegen Klokhofstraat 45 - 3de afdeling, sectie B, nummers 0098, 0091C, 0112C2, 0112E2, 0092, 0093, 0111C, 0112F2, 0110A, 0090A, 0091B, 0112B2, 0089, 0088A, 0110B, 0112D2, 0112A2, 0109, 0091D, 0113c, 0113B.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 15 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Canadezenplein 11 - bouwen meergezinswoning - regularisatie na uitvoering

Referentie omgevingsloket: OMV_2020110035

THV BW Invest, Spinnenrijkaai 45 bus 2 te 8500 Kortrijk diende een aanvraag in voor het bouwen meergezinswoning - regularisatie na uitvoering.
De werken zijn gelegen Canadezenplein 11 - 1ste afdeling, sectie A, nummers 1237 A , 904 & 903.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Alberic Florizoonelaan 30 - bouwen van een tuinhuis (afwijking op inplanting en afmetingen)

Referentie omgevingsloket: OMV_2020120011

Desmarets Sharon, Alberic Florizoonelaan 30 te 8660 De Panne diende een aanvraag in voor het bouwen van een tuinhuis (afwijking op inplanting en afmetingen).
De werken zijn gelegen Alberic Florizoonelaan 30- 3de afdeling, sectie C, nummers 0450 E 6.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 2 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Kinkhoornlaan12 - bouwen van een zwembad met poolhouse - duplicaat 2020044492

Referentie omgevingsloket: OMV_2020126066

Wullepit Frederic, Korte Konijnenweg 6 te 8660 De Panne diende een aanvraag in voor het bouwen van een zwembad met poolhouse - duplicaat 2020044492.
De werken zijn gelegen Kinkhoornlaan 6- 2de afdeling, sectie D, nummers 0407 E.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 2 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Zeelaan 160, 162/164 & Vlaanderenlaan 6,8 bouwen van 2 meergezinswoningen

Referentie omgevingsloket: OMV_2020128542

Bouw Francis Bostoen, Amelia Earhartlaan 19 bus 301 te 9051 Gent diende een aanvraag in voor het bouwen 2 meergezinswoningen - wijziging op DBA_2017061451.
De werken zijn gelegen Zeelaan 160, 162/164 en Vlaanderenlaan 6,8- 1e afdeling, sectie A, nummer 1238 A, 0085, 0086 A, 0084, 0088 A .

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 7 oktober 2020 tot en met 5 november 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Veurnestraat 283 - verkavelen van grond

Referentie omgevingsloket: OMV_2020116907

ROBANN bvba, Roeselaarseweg 12 te 8820 Torhout diende een aanvraag in voor het verkavelen van grond - Veurnestraat 283-287
De werken zijn gelegen Veurnestraat 283 - 1e afdeling, sectie B, nummer 0685 B, 0684 A .

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 9 oktober 2020 tot en met 7 november 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Sint Elisabethlaan 6 - bouwen van een telecommunicatiestation - WV018

Referentie omgevingsloket: OMV_2020107561

A.S.T.R.I.D. , Regentlaan 54 te 1000 Brussel diende een aanvraag in voor het bouwen van telecommunicatiestation - WV018.
De werken zijn gelegen Sint-Elisabethlaan 6- 1e afdeling, sectie C, nummers 0278 A.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 9 oktober 2020 tot en met 7 november 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Kasteekstraat 65 - verbouwen en uitbreiden handelshuis tot 4 appartementen

Referentie omgevingsloket: OMV_2020119406

Daem Kris, Frankrijklei 92 bus 22 te 2000 Antwerpen diende een aanvraag in voor het verbouwen en uitbreiden handelshuis tot 4 appartementen.
De werken zijn gelegen Kasteelstraat 65- 1e afdeling, sectie B, nummers 0404 A.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 9 oktober 2020 tot en met 7 november 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Zeedijk 135, Canadezenplein 19 - bouwen van een meergezinswoning met handel na afbraak bebouwing 

Referentie omgevingsloket: OMV_2020128540

Omniflat, Egaalstraat 11 te 8870 Izegem diende een aanvraag in voor bouwen van een meergezinswoning met handel na afbraak bebouwing.
De werken zijn gelegen op de hoek Zeedijk 136 en Canadezenplein 19- 1e afdeling, sectie A, nummers 0899 & 0898 B.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 22 oktober 2020 tot en met 20 november 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.


Veurnestraat 250_1 - bijstelling van een verkaveling Veurnestraat Marteel (V19861/3)

Referentie omgevingsloket: OMV_2020127043

Willaert Dieter & Marteel Charlotte, Veurnestraat 250_1 te De Panne dienden een aanvraag in voor het bijstellen van de verkaveling Veurnestraat-Marteel 19861_3.
De werken zijn gelegen in Veurenstraat 250_1,  1e afdeling, sectie C, nummers 0410 C.

Het digitaal dossier van de aanvraag ligt ter inzage van 30 oktober 2020 tot en met 28 november 2020 bij de dienst Omgeving en Ruimtelijke Beleid in de Zeelaan 21, 8660 De Panne.

Contact

Mobiliteit

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.