Gemeente De Panne

Beheersplan Dumontwijk

Herwaarderingsplan Dumontwijk (jpg)

Mensen met een woning in de Dumontwijk kunnen opnieuw erfgoedpremies aanvragen. Het beheersplan voor de wijk is goedgekeurd.

Van herwaarderingsplan tot beheersplan

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kwam op 21 januari 2010 in hoogsteigen persoon naar De Panne om het herwaarderingsplan voor het beschermde stadsgezicht ‘Dumontwijk’ goed te keuren. Het plan, opgemaakt in opdracht van gemeente De Panne, bevatte een duidelijke omschrijving van de erfgoedkenmerken (structuur van wegen, perceelsindeling, schaal, dichtheid,…) en erfgoedelementen (zoals bebouwing, groenelementen, originele afsluitingen,…) binnen de wijk. Het creëerde ook een kader waarbinnen het gemeentebestuur en privéeigenaars initiatieven konden nemen om de wijk haar glorie van weleer terug te geven. Zo was het o.a. mogelijk om premies aan te vragen voor het onderhoud, het herstel en de herwaardering van eigendommen in de wijk.

Het herwaarderingsplan, dat 10 jaar geldig was, verliep eerder dit jaar. Daarom investeerde het bestuur € 17.620 in een opvolger. Dit nieuwe beheersplan is onlangs goedgekeurd voor een looptijd van 24 jaar. Eigenaars, huurders, erfpachthouders … van een woning in de beschermde wijk kunnen bijgevolg opnieuw erfgoedpremies aanvragen, die 40 procent bedraagt van de raming of offerte.

Premie aanvragen

Om een premie aan te vragen, moet je een dossier opmaken met:

  • een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Je vindt dit op www.depanne.be, of ga langs bij de dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid, in het gemeentehuis.
  • een motivatie waaruit blijkt dat de onderhouds- of herwaarderingswerkzaamheden waarvoor je een premie vraagt, verantwoord zijn. Bij deze motivatie voeg je een fiche van je gebouw, geïllustreerd met foto’s. De dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid kan hier eveneens bij helpen.
  • een beschrijving van de werkzaamheden en een kostenraming en/of gedetailleerde offerte(s).

Stuur het volledige dossier naar Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge.

Realisaties

De voorbije tien jaar zijn dankzij het herwaarderingsplan veel mooie restauraties gerealiseerd in de wijk. Van het bestuur uit werd tijdens het voorjaar van 2013 Duinpark Kykhill volledig in eer hersteld. Het is nu opnieuw wat het ooit was: een zandduin met typische duinbeplanting. Door het aanleggen van wandelpaden en zitbanken is het er aangenaam wandelen! Als kers op de taart is er bovenaan een uitkijkplatform vanwaar je een mooi zicht hebt op de historische Dumontwijk en de zee.

De voorbije 3 jaar kende het agentschap Onroerend Erfgoed een totaalbedrag van € 635.662,47 toe. De komende jaren zit de heraanleg van de straten in de pijplijn. De plannen hiervoor werden in de gemeenteraad van afgelopen maart goedgekeurd.

Meer info?

dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid, 058-42 97 66, omgeving@depanne.be

Meer info

Informatie over de aanvraagformulieren die betrekking hebben op een beschermd pand, dorpsgezicht ... vind je op de site  

https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie

Contact

Mobiliteit

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Op woensdag 6 mei 2020 is de Nationale Veiligheidsraad bijeengekomen om de nieuwe fase 1B van de afbouwstrategie, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken.

Helaas zullen de toeristische plaatsen zoals de Kust en de Ardennen, de cafés, bars, restaurants, feestzalen en de recreatieve en culturele centra ook in deze fase gesloten blijven.

De kwestie van de daguitstappen naar de Kust of de Ardennen, het bezoek aan de tweede verblijven en vakantiewoningen zal maar aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3.  De geschatte datum voor deze Nationale veiligheidsraad is voorlopig 8 juni 2020.

Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven op vandaag dan ook verboden.

Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen blijft omwille van de federale restrictieve maatregelen van woensdag 6 mei 2020 met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social distancing regels zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.

Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en ook om rechtszekerheid te bieden aan vergunninghouders, besliste het gemeentebestuur dan ook om geen openbaar onderzoeken op te starten in dossiers waarbij 2de verblijvers betrokken zijn, en dit zo lang de actuele inperkingsregel met verbod op ééndagsexcursies en reizen in het binnenland niet EXPLICIET INGETROKKEN is.