Gemeente De Panne

Beheersplan Dumontwijk

Herwaarderingsplan Dumontwijk (jpg)

Mensen met een woning in de Dumontwijk kunnen opnieuw erfgoedpremies aanvragen. Het beheersplan voor de wijk is goedgekeurd.

Van herwaarderingsplan tot beheersplan

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kwam op 21 januari 2010 in hoogsteigen persoon naar De Panne om het herwaarderingsplan voor het beschermde stadsgezicht ‘Dumontwijk’ goed te keuren. Het plan, opgemaakt in opdracht van Lokaal Bestuur De Panne, bevatte een duidelijke omschrijving van de erfgoedkenmerken (structuur van wegen, perceelsindeling, schaal, dichtheid,…) en erfgoedelementen (zoals bebouwing, groenelementen, originele afsluitingen,…) binnen de wijk. Het creëerde ook een kader waarbinnen het lokaal bestuur en privéeigenaars initiatieven konden nemen om de wijk haar glorie van weleer terug te geven. Zo was het o.a. mogelijk om premies aan te vragen voor het onderhoud, het herstel en de herwaardering van eigendommen in de wijk.

Het herwaarderingsplan, dat 10 jaar geldig was, verliep eerder dit jaar. Daarom investeerde het bestuur € 17.620 in een opvolger. Dit nieuwe beheersplan is onlangs goedgekeurd voor een looptijd van 24 jaar. Eigenaars, huurders, erfpachthouders … van een woning in de beschermde wijk kunnen bijgevolg opnieuw erfgoedpremies aanvragen, die 40 procent bedraagt van de raming of offerte.

Premie aanvragen

Om een premie aan te vragen, moet je een dossier opmaken met:

  • een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Je vindt dit op www.depanne.be, of ga langs bij de dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid, in het gemeentehuis.
  • een motivatie waaruit blijkt dat de onderhouds- of herwaarderingswerkzaamheden waarvoor je een premie vraagt, verantwoord zijn. Bij deze motivatie voeg je een fiche van je gebouw, geïllustreerd met foto’s. De dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid kan hier eveneens bij helpen.
  • een beschrijving van de werkzaamheden en een kostenraming en/of gedetailleerde offerte(s).

Stuur het volledige dossier naar Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge.

Realisaties

De voorbije tien jaar zijn dankzij het herwaarderingsplan veel mooie restauraties gerealiseerd in de wijk. Van het bestuur uit werd tijdens het voorjaar van 2013 Duinpark Kykhill volledig in eer hersteld. Het is nu opnieuw wat het ooit was: een zandduin met typische duinbeplanting. Door het aanleggen van wandelpaden en zitbanken is het er aangenaam wandelen! Als kers op de taart is er bovenaan een uitkijkplatform vanwaar je een mooi zicht hebt op de historische Dumontwijk en de zee.

De voorbije 3 jaar kende het agentschap Onroerend Erfgoed een totaalbedrag van € 635.662,47 toe. De komende jaren zit de heraanleg van de straten in de pijplijn. De plannen hiervoor werden in de gemeenteraad van afgelopen maart goedgekeurd.

Meer info?

dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid, 058-42 97 66, omgeving@depanne.be

Meer info

Informatie over de aanvraagformulieren die betrekking hebben op een beschermd pand, dorpsgezicht ... vind je op de site  

https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Gerelateerde pagina's