Gemeente De Panne

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning RIOLERINGSWERKEN + AFKOPPELEN RWA Duinhoek en Duinendaele

De burgemeester van de gemeente De Panne, provincie West-Vlaanderen, bevestigt dat de aanvraag omgevingsvergunning ingediend door Gemeentebestuur De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne, met als onderwerp “RIOLERINGSWERKEN + AFKOPPELEN RWA Duinhoek en Duinendaele”, Duinhoekstraat zn te De Panne, bekendgemaakt wordt van 03 augustus 2018 tot 01 september 2018 overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 met zijn latere wijzigingen en overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet

De plannen liggen ter inzage op de dienst Omgeving en Ruimtelijke Planning, Zeelaan 21, 8660 De Panne.

De Panne, 30 juli 2018