Gemeente De Panne

Subsidiepremie 'Boost je Zaak'

De gemeente De Panne kan een ondersteuning toekennen aan (startende) ondernemers, met het doel hun slaagkansen te verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de gemeente te stimuleren.

Onder de doelgroep van deze Boost je Zaak- premie wordt verstaan: ondernemers, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep of in bijberoep, die hun activiteit vestigen of gevestigd hebben in De Panne, en die daadwerkelijk bijdragen tot het uitoefenen van die activiteit of dat beroep.

Deze toelage kan enkel betrekking hebben op:

  1. inschrijvings- en cursusgelden en syllabi van vormings-; begeleidings- en vervolmakingscursussen
  2. honoraria en kosten van advies

De premie verstrekt in het kader van dit reglement kan nooit meer bedragen dan 50% van de totale met facturen en betalingsbewijzen bewezen uitgaven en kosten (inclusief BTW) met een maximum van € 750.