Gemeente De Panne

GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN (05/2018)

 

Gemeentebestuur De Panne

GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Het voorlopig vastgestelde ontwerp van beperkte aanpassing van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan,  vastgesteld in de gemeenteraad van 6 november 2017, werd na openbaar onderzoek en adviesronde, definitief vast gesteld in de gemeenteraad van 9 april 2018.

Met deze beperkte aanpassing van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd beslist tot schrapping van de uitbreiding van de zone voor openbaar nut ten behoeve van de uitbreiding van de gemeentelijke technische diensten langs de Zwartenhoekstraat.

De definitief vastgestelde beperkte aanpassing van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd op maandag 24 mei 2018 goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Hierbij gevoegd een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van de deputatie dd.24/05/2018 houdende de goedkeuring van het GRS De Panne - herziening.

 

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019