Gemeente De Panne

Gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Het voorlopig vastgestelde ontwerp van beperkte aanpassing van het GRS, vastgesteld in de gemeenteraad van 6 november 2017, werd na openbaar onderzoek en adviesronde, definitief vast gesteld in de gemeenteraad van 9 april 2018.

Met deze beperkte aanpassing van het GRS werd beslist tot schrapping van de uitbreiding van de zone voor openbaar nut ten behoeve van de uitbreiding van de gemeentelijke technische diensten langs de Zwartenhoekstraat.

De definitief vastgestelde beperkte aanpassing van het GRS werd op maandag 24 mei 2018 goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Hierbij gevoegd een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van de deputatie dd. 24 mei 2018 houdende de goedkeuring van het GRS De Panne - herziening.

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021