Gemeente De Panne

Koninginnelaan: fase 2 tot 5

3D Astridlaan-Kinonlaan.jpg Koninginnelaan

De werken in de Koninginnelaan zijn reeds enige tijd aan de gang. De Koninginnelaan is samen met enkele zijstraten toe aan vernieuwing! De firma THV NV De Brabandere & Bvba Vanlerberghe zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de werken. De verouderde riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Alle nutsvoorzieningen dienen heraangelegd te worden (nieuwe waterleiding, heraanleg gas, overkoppeling gasnetwerk, nieuw elektriciteitsnet,…). De intensieve werken aan de nutsleidingen brengen ook zware hinder met zich mee.

De eerste fase werd eind 2018 afgewerkt. Het kruispunt Meeuwenlaan- Koninginnelaan werd geopend op 1 maart 2019. De tweede fase werd voor het bouwverlof 2019 zogoed als afgerond, enkel de toplaag asfalt moet nog worden gegoten. De tweede fase omvatte het gedeelte van de Koninginnelaan tussen het kruispunt Meeuwenlaan tot het kruispunt Astridlaan en het stuk Leopold II Laan tussen de Nieuwpoortlaan en de Prins Albertlaan.

Afvalbeleid

Wegens de werken zal de doorgang van vrachtwagens voor de huis-aan-huis ophaling van de verschillende afvalfracties tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Het zal aangeboden moeten worden net buiten de werfzone.
Hieronder volgt een overzicht van deze verzamelplaatsen (zie ook de zwarte stippen op het plan in bijlage). - Hoek van de Koninginnelaan en de Meeuwenlaan - Hoek van de Nieuwpoortlaan en de Leopold II Laan - Hoek van de Nieuwpoortlaan en Dr. A Depagelaan - Hoek van de Nieuwpoortlaan en de Kunstenaarslaan - Hoek van de Nieuwpoortlaan en de Koninginnelaan - Hoek van de Prins Albertlaan en de Leopold II Laan

Graag lichten we je nog de volgende 3 fasen binnen dit project toe:

FASE 3: De derde fase omvat de Clos Normandstraat, de Depagelaan en de Kunstenaarslaan.
FASE 3a: maart t.e.m. eind oktober - Clos Normandstraat - Depagelaan
FASE 3b:
maart t.e.m. begin oktober
- Kunstenaarslaan

FASE 5 De vijfde fase start voor de vierde fase! De werken aan de nutsleidingen dienen hier eerst door te gaan. De vijfde fase omvat de Frans Beerlandtlaan tot de Astidlaan, de Astridlaan en het laatste stuk Koninginnelaan tot de Nieuwpoortlaan. De werken starten na de paasvakantie en duren tot eind december.

Mobiliteit Gedurende de vierde fase zal op de Astridlaan eenrichtingsverkeer gelden richting de Nieuwpoortlaan. Gedurende de zomermaanden zal hier opnieuw tweerichtingsverkeer gelden tot het uitbreken van de rijweg.

FASE 4 De vierde fase is ook de laatste fase binnen de werken Koninginnelaan. Ze omvat de Kinonlaan en het stuk Frans Beerlandtlaan tussen de Astridlaan en Kinonlaan. De nutswerken en de overkoppelingen starten in juni. De rioleringswerken worden opgestart in september , de bovenaanleg wordt afgerond eind december. 

Meer info

FASE 2: De tweede fase omvat het gedeelte van de Koninginnelaan tussen het kruispunt Meeuwenlaan tot het kruispunt Astridlaan en het stuk Leopold II Laan tussen de Nieuwpoortlaan en de Prins Albertlaan.

FASE 2a: maart t.e.m. midden juli - Koninginnelaan tussen het kruispunt Meeuwenlaan tot en met het kruispunt Leopold II Laan - Leopold II Laan

- 11 maart: start rioleringswerken
- week 10 juli: fundering voetpaden
- week 17 juli: onderlaag asfalt en aanleg voetpaden in betonstraatstenen
- werken afgrond met het bouwverlof 2019
- toplaag asfalt: wordt later gegoten

Eerst stuk Koninginnelaan tussen de Meeuwenlaan en de Leopold II Laan
Daarna stuk Leopold II Laan tussen de Koninginnelaan en de Prins Albertlaan
Als laatst stuk Leopold II Laan tussen de Nieuwpoortlaan en de Koninginnelaan


FASE 2b
:
maart t.e.m. begin oktober- Koninginnelaan tussen het kruispunt Leopold II Laan en het kruispunt Astridlaan

- eind april: start rioleringswerken
- midden- eind juni: individuele rioleringsaansluitingen
- begin juli: aanleg onderfundering (toegang tot garages mogelijk tot 18 augustus)
- 19 augustus- eind september: rijweg ontoegankelijk voor aanleg bovenbouw
- september- begin oktober: aanleg betonstraatstenen voor voetpad en parkeerstroken
- begin oktober: toegankelijk: eenrichtingsverkeer richting Nieuwpoortlaan
 - toplaag asfalt: bij het einde van de werken

FASE 3: De derde fase omvat de Clos Normandstraat, de Depagelaan en de Kunstenaarslaan.
FASE 3a: maart t.e.m. eind oktober - Clos Normandstraat - Depagelaan
FASE 3b:
maart t.e.m. begin oktober
- Kunstenaarslaan

De werken vorderen vlot en bijgevolg kunnen de rioleringswerken reeds vroeger starten in de Kunstenaarslaan- Clos Normandstraat en Depagelaan.

FASE 3a: maart t.e.m. eind september - Clos Normandstraat - Depagelaan

- maart: nutsleidingen/ overkoppelingen
- begin juni: start rioleringswerken
- Clos Normandstraat: niet toegankelijk gedurende het bouwverlof
- Depagelaan: toegankelijk gedurende het bouwerlof (19 juli- 18 augustus)
- na 18 augustus: Depagelaan opnieuw verhinderd, Clos Normandstraat blijft ontoegankelijk
- september: aanleg betonstraatstenen in Clos Normandstraat (na Kunstenaarslaan), daarna aanleg betonstraatstenen in Depagelaan
- einde werken Clos Normandstraat: midden oktober
- einde werken Depagelaan: eind oktober

FASE 3b: maart t.e.m. eind september - Kunstenaarslaan
- maart- begin april: nutsleidingen/ overkoppelingen
- 17 juni: start rioleringswerken, opbraak wegdek
- 19 juni: aanleg van de hoofdriolering
- 24 juni-5 juli: individuele rioleringsaansluitingen van elke woning
- week 8 juli: aanleg van de fundering in mager beton
- einde week 8 juli- 18 augustus: toegang tot de garages
- september: aanleg betonstraatstenen
- 19 augustus- begin oktober: Kunstenaarslaan ontoegankelijk voor definitieve aanleg

FASE 5 De vijfde fase start voor de vierde fase! De werken aan de nutsleidingen dienen hier eerst door te gaan. De vijfde fase omvat de Frans Beerlandtlaan tot de Astridlaan, de Astridlaan en het laatste stuk Koninginnelaan tot de Nieuwpoortlaan. De werken starten na de paasvakantie vanaf de Prins Albertlaan en schuiven op richting kustbaan. De rioleringswerken starten in september, de bovenaanleg volgt daarna en zal afgerond zijn eind december.

Mobiliteit Gedurende de vierde fase zal op de Astridlaan eenrichtingsverkeer gelden richting de Nieuwpoortlaan. Gedurende de zomermaanden zal hier opnieuw tweerichtingsverkeer gelden tot het uitbreken van de rijweg.

FASE 4 De vierde fase is ook de laatste fase binnen de werken Koninginnelaan. Ze omvat de Kinonlaan en het stuk Frans Beerlandtlaan tussen de Astridlaan en Kinonlaan.
- De nutswerken en de overkoppelingen starten in juni.
- De rioleringswerken worden opgestart eind september/ begin oktober, vanaf dan is de rijweg niet langer toegankelijk. 
-De bovenaanleg wordt afgerond eind december.

 

 

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

 

 

 

 

 

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019