Gemeente De Panne

Koninginnelaan: derde fase opgestart

3D Astridlaan-Kinonlaan.jpg Koninginnelaan

De Koninginnelaan is samen met enkele zijstraten toe aan hernieuwing. De verouderde riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. De straat, de voetpaden en de groenaanplanting worden volledig heraangelegd. Binnen het project zullen volgende straten volledig worden aangepakt: de Koninginnelaan, de Astridlaan, de Clos Normandstraat, de Leopold II Laan en de Kinonlaan. Het gedeelte Kunstenaarslaan en A. Depagelaan tussen de Nieuwpoortlaan en Koninginnelaan wordt ook aangepakt. In de Frans Beerlantlaan zal de riolering en rijweg worden heraangelegd. De voetpaden en parkeerplaatsen blijven behouden.

De firma THV NV De Brabandere & Bvba Vanlerberghe is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de werken. Het totale kostenplaatje bedraagt 2.582.652,70 euro. Het aandeel van de gemeente bedraagt 1.187.742,41 euro en het aandeel van de I.W.VA. bedraagt 1.394.910,29 euro.

Er werden ook subsidies verkregen bij de Vlaamse Overheid ter waarde van 788.246,88 euro.

Fasering werken

Gerealiseerd: Fase 1 De eerste fase startte op 5 maart en omvatte het korte stuk Koninginnelaan tussen de Nieuwpoortlaan en de Meeuwenlaan.

De werken volgen elkaar systematisch op: 1. Werken aan de nutsleidingen - 2.rioleringswerken – 3. werken aan de bovenbouw Zodra de werken aan de nutsleidingen in de tweede fase beëindigd zijn en de rioleringswerken hier worden opgestart, beginnen ze in de derde fase met de werken aan de nutsleidingen. Er zal veel hinder zijn voor de bewoners daar er veel intensieve nutswerken plaats vinden. Wij trachten, samen met de aannemer voor een vlotte toegankelijkheid  tot de private woningen te zorgen.

Voertuigen kunnen gedurende de werken in de Frans Beerlantlaan of Prins Albertlaan geparkeerd worden. Wij vragen de bewoners ook vriendelijk hun afval steeds naar het begin of eind van de werken te brengen.

Fase 2
Deze fase omvat volgende straten:
- Koninginnelaan: kruispunt Meeuwenlaan tot het kruispunt Astridlaan
- Leopold II Laan: Nieuwpoortlaan tot de Prins Albertlaan
De tweede fase is gestart na de herfstvakantie 2018 op 7 november. De zijstroken werden uitgebroken en het groen werd verwijderd. De rijweg bleef vrij tot na de kerstvakantie.

Januari
De overkoppeling van de nutsleidingen in het stuk Koninginnelaan tussen de Leopold II Laan en de Astridlaan kenden vertragen door de vriestemperaturen.

kruispunt Meeuwenlaan – Koninginnelaan (1,5 maand ontoegankelijk)
De werken aan het kruispunt Meeuwenlaan- Koninginnelaan kenden vertraging door het winterweer. Op 12 februari werd het kruispunt in beton gegoten en afgewerkt. Dit kruispunt moet nog verder uitharden en zal ten vroegste pas open gesteld worden vanaf maandag 25 februari. Zo zal er opnieuw in de Meeuwenlaan kunnen worden doorgereden.

half februari:
-
 start aanleg riolering Leopold II Laan tussen de Nieuwpoortlaan en de Prins Albertlaan
- start aanleg riolering Koninginnelaan tussen de Meeuwenlaan en de Astridlaan

week 18 februari:
Er worden nutsleidingen aangelegd in de buurt van het kruispunt Koninginnelaan-Astridlaan, waarna verder overkoppelingen kunnen gerealiseerd worden in het stuk Koninginnelaan tussen Kunstenaarslaan en Astridlaan

week 25 februari
de resterende rijweg wordt uitgebroken in het stuk Koninginnelaan tussen Meeuwenlaan en Leopold II-laan en in de volledige Leopold II-laan. Vanaf 27 februari wordt hier gestart met de aanleg van rioleringen:
- eerst het stuk Koninginnelaan tussen Meeuwenlaan en Leopold II-laan
- daarna het stuk Leopold II-laan tussen Koninginnelaan en Prins Albertlaan
- daarna het stuk Leopold II-laan richting Nieuwpoortlaan

Fase 3
Deze fase omvat volgende straten:
- Clos Normandstraat 
- Depagelaan
- Kunstenaarslaan

Van 25 februari-midden maart: start nutswerken Clos Normandstraat
Er wordt gestart met de uitbraak van de voetpaden in de Clos Normandstraat en de Depagelaan in functie van de aanleg van nutsleidingen. De Kunstenaarslaan wordt voorlopig nog ongemoeid gelaten.

Meer info

Fase 4
Deze fase omvat volgende straten:
- Kinonlaan
- Frans Beerlantlaan: T-verbinding ter hoogte van de Astridlaan tot en met de Kinonlaan

Deze fase zal vermoedelijk starten in april 2019 en duren tot het eind van het jaar.

Fase 5
Deze fase omvat volgende straten:
- Koninginnelaan: laatste gedeelte tussen de Astridlaan en de Nieuwpoortlaan
- Astridlaan
- Frans Beerlantlaan: T-verbinding ter hoogte van de Leopold II Laan/ Prins Albertlaan tot en met de T-verbinding Astridlaan.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

 

 

 

 

 

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019