Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 2015

‘Land in Zicht!’ – Een permanente foto-installatie van Jo Struyven
Wintertuin Gemeentehuis, van 1 januari tot 31 december 2015.
In 2011 liep aan de Gaanderijen in Oostende de openluchttentoonstelling ‘Land in Zicht!’ van Jo Struyven met een foto van de hele Belgische kustlijn. Het jaar nadien confronteerde de fotograaf op het strand van De Panne in de fototentoonstelling ‘(Enge)Land in Zicht’ de Belgische kust met het deel van de Engelse kust dat er tegenover ligt. Gezien beide tentoonstellingen bijzonder succesvol waren, schonk Jo Struyven een verkleinde versie van de foto van de Belgische kustlijn aan de gemeente De Panne. De foto kreeg een permanente plaats in de wintertuin van het gemeentehuis.

Tentoonstelling ‘Hier & Ginder’ met olieverfschilderijen van Daniëlle Zoete
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 7 februari tot 1 maart 2015.
Na een kunstopleiding aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent koos ze voor de fotografie die haar beroep werd. Enkele jaren voor haar pensioen volgde ze schilderkunst aan de Westhoek Academie te Koksijde. Dit ontwikkelde zich tot een ware passie. Haar werken zijn hedendaagse realistische schilderijen in olieverf.
Het ‘Hier’ in de tentoonstelling refereert vooral naar ‘Nuus’ De Panne, waar ze haar jeugd doorbracht en wat haar belangrijkste inspiratiebron is. Het ‘Ginder’ betreft de herinneringen aan Afrika waar ze enkele jaren verbleef en doorheen reisde. Er is ook nog een snoeptaart te winnen onder de bezoekers die hun naam en e-mail adres deponeren in de urne.

Traces d’Artistes & Courants d’Art II
Retrospectieve van de Belgische kunst van 1950 tot nu
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 15 maart tot 23 mei 2015.
TRACES D’ARTISTES ET COURANTS D’ART, een tentoonstelling met hedendaagse kunst, zet de Belgische kunst van 1950 tot nu in de kijker. Meer dan dertig kunstenaars die deel uitmaken/uitmaakten van het Nationaal Congres van Beeldende Kunsten binnen UNESCO nemen deel. Pierre Allechinsky, René Magritte, Delphine Boël, Fernand & Geert Vanderplancke, George Grard en Paul Delvaux zijn maar enkele van de grote namen wiens kunst te bewonderen zal zijn.
De AIAP of ‘Association Internationale des Arts Plastiques’ zag in 1954 het levenslicht onder de auspiciën van de Unesco. Het is een niet-gouvernementele organisatie met hoofdkwartier in het huis van de Unesco in Parijs. Ze verdedigt wereldwijd de culturele en materiële belangen van de beeldende kunstenaars.

Tentoonstelling ‘De Panne stelt tentoon’
Gemeentehuis, van 29 april tot 20 mei 2015.
Kunst hoeft niet groot te zijn om mooi of goed te zijn, integendeel. Kleine kunst kan zelfs grote emoties teweeg brengen. ‘De kleine artiest’ vraagt om letterlijk kleine kunst, kleine schilderijtjes of tekeningen, enz… Het intieme, kleine en broze spreekt aan, intrigeert, raakt en fascineert.

Eindejaarstentoonstelling lagere graad Westhoek Academie De Panne o.l.v. Koen Westerduin
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 6 juni tot 21 juni 2015.
Naar jaarlijkse gewoonte stelt de afdeling De Panne van de Westhoek Academie Koksijde (WAK) na een jaar creatief werken tentoon in cultuurhuis De Scharbiellie. De leerlingen van de lagere graad presenteren hun kleurrijke en creatieve uitspattingen. Leerkracht Koen Westerduin leidt alles in goede banen. Er is werk te zien van elke leerling.

MAEKV Europese Kunstverdienste
Gemeentehuis, van 13 juni tot 28 juni 2015.
De wedstrijd van de Europese Kunstverdienste gaat door in de lokalen van het gemeentehuis van De Panne. Ook dit jaar verwachten ze tal van kunstenaars uit het hele land die hun werken uit verschillende disciplines tentoon zullen stellen (olieverf, aquarel, keramiek, beelden, ...).

Beaufort2015 ‘Buiten de Grenzen’
Diverse locaties in De Panne, van 21 juni tot 21 september 2015. 
De aankomende editie van Beaufort is een uitnodiging om buiten conventionele kaders te denken, en juist andere zones of gebieden te verkennen. De begrippen grens en grenslijn vormen hierbij het uitgangspunt. Wat voor invloed hebben grenzen en grenslijnen op verhalen? Hoe creëer je verhalen in dit kader? Beaufort wil met de kennis van het verleden naar de toekomst kijken. Wat betekenen grenzen voor ons tegenwoordig en wat kunnen ze straks betekenen? Nieuwe grenzen ontstaan door klimaatveranderingen, epidemieën, voedseltekorten, technologische vooruitgang, mobiliteit en ook politieke en economische conflicten. Deze grenzeloze en onvatbare problematieken spelen meer dan ooit een bepalende rol. De geselecteerde kunstenaars voor Beaufort worden uitgenodigd om vanuit hun artistieke visie op deze kwesties in te gaan, erover te reflecteren en een dialoog te starten. 
Drie natuur- en erfgoedlocaties spelen hierbij een centrale rol: het Zwin Natuurcentrum aan de oostkust, Raversyde in het midden met zijn bunkers van de voormalige Atlantikwall, en het bezoekerscentrum De Nachtegaal met de omringende Oosthoekduinen en het Calmeynbos aan de westkust. Gekozen voor hun specifieke ligging en link met het thema, presenteren deze drie locaties één groepstentoonstelling op 67 km Belgische kustlijn. Een veertigtal kunstenaars zullen elk op hun eigen manier nieuwe maar ook bestaande werken aan het publiek tonen.
Ook de kustlijn zelf maakt deel uit van het speelveld en vormt de artistieke verbinding tussen de drie hoofdlocaties. Dit unieke concept vertaalt zich in 1 solotentoonstelling langsheen 67 km kustlijn en de tien kustgemeentes. A Dog Republic – bestaande uit Jean-Baptiste Decavèle, Nico Dockx, Helena Sidiropoulos, Krist Torfs en Yona Friedman – zal dit bijzondere project realiseren. Hun project zal een reeks van verschillende interventies omvatten. Deze zullen zichtbaar gemaakt worden in de straten, winkels, panden, stranden, havens en dijken van alle 10 de kustgemeentes. A Dog Republic zal overal te vinden zijn, hun aanwezigheid te bewonderen in verschillende vormen. Denk aan tekeningen, teksten, installaties, paviljoenen. Het collectief krijgt de ruimte en de mogelijkheid om de grenzen van onze stedelijkheid en leefomgeving te verkennen en uit te testen.

Fototentoonstelling ‘Irian Jaya door de lens van Koning Leopold III'
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 11 juli tot 27 september 2015.
De tentoongestelde foto’s komen uit de collectie van het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud en werden door Koning Leopold III gemaakt tijdens de eerste expeditie van het gelijknamige fonds naar Irian Jaya (Indonesië) in 1973. De expeditie werd door de koning zelf geleid. Notaris Paul Simpelaere uit De Panne nam de coördinatie op zich. Uit de tentoongestelde foto’s van Koning Leopold III blijkt niet alleen zijn artistieke en technische kennis van de fotografie, alle foto’s weerspiegelen ook zijn grote passie voor de medemens en zijn onmetelijke liefde voor de natuur.

Tentoonstelling ‘Kunst in de Soussol’
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 1 augustus tot 30 augustus 2015.
De organisatie V.C.K. brengt in de ‘sous-sol’ van het Cultuurhuis De Scharbiellie onder meer werken van de lokale kunstenaressen Zouly Bel, Hilda Cloet, Gerda Galicia, Malou Stevens en Daniëlle Zoete. De titel van de tentoonstelling verwijst enerzijds naar de locatie van de tentoonstelling, anderzijds wordt met een ondeugende knipoog verwezen naar de lokale ‘Pannenoars’ die destijds hun hele woning aan de jaarlijkse vakantiegangers verhuurden en zelf in de ‘sous-sol’ huisden.

Historische tentoonstelling over de zeilwagensport
Gemeentehuis, van 8 augustus tot 10 oktober 2015.
Aan de vooravond van de vorige eeuwwisseling werd het zeilwagenrijden als sport geboren. Het is merkwaardig dat rond 1898 zowel in België, Australië als in de Verenigde Staten de eerste experimenten op stranden en woestijnvlakten plaats vonden. Vandaag wordt het zeilwagenrijden op een georganiseerde manier en conform gelijklopende regels beoefend op niet minder dan vier continenten. Er zijn tien erkende nationale federaties en we tellen een vijftiental nationaliteiten onder de beoefenaars. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd naar aanleiding van het Europees kampioenschap zeilwagenrijden dat van 19 tot 26 september 2015 doorgaat op de stranden van De Panne en Oostduinkerke.

Fototentoonstelling Luc Vervliet ‘Mooi is de nacht’
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 10 oktober tot 22 november 2015.
Na zonsondergang, bij het vallen van de nacht, lossen files op, mensen trekken zich terug in hun knusse cocon, straten worden leeg. Een nieuwe wereld opent zich, stil, verlaten, donker en mystiek. Bij het spaarzame licht van straatlantaarns worden lijnen, vormen en contouren van straten, pleinen en gebouwen overduidelijk. Een speurtocht naar de schoonheid van de nacht.

Tentoonstelling Eurokartoenale ‘Bodemverontreiniging en – sanering’
Gemeentehuis, van 5 december 2015 tot 2 januari 2016.
Wat ooit begon als een kleine cartoontentoonstelling in de paasperiode van 1978 is ondertussen uitgegroeid tot één van de belangrijkste cartoonwedstrijden ter wereld. Eenvoud, kwaliteit, eerlijkheid en respect voor de artistieke creaties van de cartoonist zijn principes die de organisatoren hoog in het vaandel dragen. De tweejaarlijkse Euro-kartoenale is dit jaar al aan zijn 20e editie toe. Deze keer werd voor het thema ‘Bodemverontreiniging en -sanering’ gekozen.

Tentoonstelling’Omslagen van de herinnering’ met werken van Walter Vilain
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 12 december 2015 tot 31 januari 2016.
Walter Vilain werd geboren te Sint-Idesbald op 1 juni 1938. Hij volgde aan de Hogere School voor Architectuur en Decoratieve Kunsten Ter Kameren van Brussel de richting monumentale schilderkunst bij Paul Delvaux en behaalde ook een regentaatsdiploma Plastische Kunsten. Hij stichtte in 1971 de Westhoek Academie Koksijde en was ook de oprichter van de Stichting Paul Delvaux. Walter Vilain maakt onder meer olieverfschilderijen, houtskooltekeningen, aquarellen, pastels en sculpturen in brons. Hij schrift gedichten en is ook componist. Hij won tal van prijzen.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021