Gemeente De Panne

Tentoonstellingen 2014

Fotografieproject met kunstfotograaf Etienne Rotsaert
Wintertuin Gemeentehuis, van 1 januari tot 31 december 2014.
Etienne Rotsaert… bekijkt de wereld nog altijd door zijn lens. Het resultaat? Tijdloze foto’s die een gevoel, een sfeer of een idee uitdrukken. Geregeld surft hij door zijn negatieven-archief. Telkens realiseert hij daarmee een nieuwe zwartwit-kunstfoto. Maandelijks kun je er in de wintertuin van het gemeentehuis in De Panne van genieten. Ook zijn teksten zijn niet te versmaden. In 2014 start hij zijn 15de jaar met groeiende interesse en culturele waardering van zijn kunstminnend publiek. Besluit? Dit succesvolle project verder zetten!

Tentoonstelling 'XX Jaren Huwelijksgeluk'
O.L.V.-kerk De Panne, van 1 februari tot 23 februari 2014.
Naar aanleiding van Valentijn organiseert de dienst Cultuur in samenswerking met Unizo een tentoonstelling met trouwfoto's van Pannenaars en Adinkerkenaars. Recente foto's of foto's uit de oude doos. Bekende, minder bekende of helemaal niet-gekende inwoners. Opmerkelijke, originele of gewone, traditionele huwlijken. De variatie is enorm groot en het huwelijksgeluk is massaal. Gedurende de tentoonstellingsperiode, wordt er in het portaal van de Onze-Lieve-Vrouwekerk eveneens een diamontage getoond.

De Panne stelt ‘Groote kunst’ tentoon
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 12 april tot 11 mei 2014.
De expositie die kadert in de Week van de Amateurkunsten, brengt plaatselijke artiesten samen. Allen beoefenen ze hun kunst als hobby. Amateur zijn binnen de kunsten verwijst echter allang niet meer naar een bedenkelijke muffe kwaliteit of onprofessionele realisaties,… Wel integendeel. Hun kunst tonen zij, geheel belangeloos, aan het publiek. Dit jaar is het thema ‘Groote kunst’. Wat betekent kunst in oorlogstijd? Hoe reflecteert oorlog zich in de kunst? Kunst is ontwapenend. Oorlog inspireert. Maar eveneens kan kunst groot zijn. Waarin is kunst groots? Kunst met een grote en een kleine K. Letterlijk grote kunst… Oorlog en conflict. Vrede en Verzoening. 

Eindejaarstentoonstelling lagere graad Westhoek Academie De Panne o.l.v. Koen Westerduin
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 7 juni tot 15 juni 2014
Naar jaarlijkse gewoonte stelt de afdeling De Panne van de Westhoek Academie Koksijde (WAK) na een jaar creatief werken tentoon in cultuurhuis De Scharbiellie. De leerlingen van de lagere graad presenteren hun kleurrijke en creatieve uitspattingen. Leerkracht Koen Westerduin leidt alles in goede banen. Er is werk van iedere leerling te zien. 

Beeldenroute - ‘Langs 21 tuinen van hoop en herinnering’
Diverse locaties in De Panne, van 7 juni tot 21 september 2014.
In het kader van de herdenking van de Groote Oorlog organiseert de dienst Cultuur in navolging van het feestjaar 2011 opnieuw een beeldenroute van 7 juni tot 21 september, nu met als thema ‘Langs 21 tuinen van hoop en herinnering’. In deze tentoonstelling blikken we in herinnering terug op de jammer genoeg meer dan moordende 20ste eeuw (met de twee wereldbranden, de oorlog in Korea, de Vietnamoorlog, de Golfoorlog, de oorlog in ex-Joegoslavië, enz.), maar kijken we tegelijkertijd vol hoop uit naar een hopelijk meet vredevolle 21ste eeuw. 21 gerenommeerde kunstenaars zullen in evenveel tuinen van De Panne elk een kunstwerk tentoonstellen. Naar aanleiding van de beeldententoonstelling verschijnt een mooie catalogus. Deze is gratis te verkrijgen bij Toerisme De Panne.

MAEKV Europese Kunstverdienste
Gemeentehuis, van 21 juni tot 6 juli 2014.
De vereniging Europese Kunstverdienste richt ook dit jaar haar grote wedstrijdtentoonstelling in, in de lokalen van het gemeentehuis van De Panne. Zij verwachten een honderdtal kunstenaars uit het hele land en ook enkelen uit de buurlanden. Zij brengen hun beste werk in veel verschillende disciplines zoals olieverfschilderijen, aquarellen, grafisch werk en beeldhouwwerk.

Informatieborden: De Panne en de Eerste Wereldoorlog
Diverse locaties in De Panne en Adinkerke, vanaf juli 2014.
Op uitzondering van de grootste Belgische militaire begraafplaats, enkele herdenkingsmonumenten en -plaketten, herinnert vandaag nog maar weinig aan de belangrijke rol die De Panne in het niet bezet gebied achter de IJzer speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vanaf juli 2014 (tot 2018) zullen op een 20-tal locaties in onze gemeente informatieborden opgesteld staan bij belangrijke sites uit de Eerste Wereldoorlog.
Zo bevond zich op de Zeedijk het Rode Kruis-hospitaal L’Océan, het grootste Belgische fronthospitaal, onder leiding van dokter Antoine Depage, waar er meer dan 24.000 gewonden verzorgd werden. Er waren ook medische posten in Adinkerke, waarvan de bekendste het veldhospitaal onder leiding van dokter Paul Derache was op het domein Cabour. Het station van Adinkerke en de treinverbinding met Noord-Frankrijk speelde eveneens een zeer belangrijke rol in de eerste wereldbrand. Via deze weg vond de bevoorrading naar de streek aan en achter het front plaats.
Naast de informatieborden zal extra informatie te vinden zijn via de interactieve app ‘layar’ en in een handige brochure.

De Tweede Wereldoorlog in affiches
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 1 juli tot 28 september 2014.
A
ffiches en tekstaffiches zijn belangrijke bronnen van informatie voor de geschiedenis van het dagelijkse leven in periodes van oorlog. Veel meer nog dan in vredestijd worden dan affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de gevolgen van de strijd voor de man en vrouw in de straat. Ze worden uitgevaardigd door de bezetter, de regering of de lokale burgemeester, met de bedoeling het dagelijkse leven van de bevolking tot in het kleinste detail te regelen en te bepalen. Inhoudelijk kondigen ze voorschriften af over bevoorrading en rantsoenering, de veiligheid, censuur, hulpverlening, prijzen en lonen, de werkloosheid, opeisingen, veroordelingen voor spionage en sabotage, de krijgsontwikkelingen, enz. De tentoongestelde (tekst-)affiches komen uit de collectie van het museum Cabour WO II en 2/4 Lansiers.

Fototentoonstelling Thomas Iannizzi ‘Natuur op z’n mooist’
Gemeentehuis, van 19 juli tot 14 september 2014.
In 2008 kocht Pannenaar Thomas Iannizzi zijn eerste camera. Wat toen begon als een hobby is nu uitgegroeid tot een echte passie. Thomas is vooral gefascineerd door sport- en landschapsfotografie. De tentoonstelling in het gemeentehuis is gewijd aan de natuur in het algemeen en de Noordzee in het bijzonder. De foto’s schetsen een prachtig beeld van de verschillende seizoenen die we aan de Noordzee kunnen bewonderen.

Tentoonstelling 'Van Waarneming, Verwondering, Emotie, Bewondering en Gevoel, ... een retrospectieve der kunstwerken van Daniel Du Four'
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 18 oktober tot 16 november 2014.
Inhoudelijk betekent dit dat we allemaal wel ergens 'kunstenaar' zijn, want wij doen allen aan waarneming, wat soms verwondering oplevert, hetgeen emotie teweeg brengt, dewelke kan leiden tot bewondering, waardoor ons een bepaald gevoel bekruipt. Dat begint al 'Van Jongsaf...', zoals de titel van mijn eerste dichtbundel, uitgegeven in 1980 te De Panne, en in eigen beheer gedrukt bij Artypo. Het kleinste baby’tje start zijn leven in een wereld van waarneming en verwondering. De eerste emoties met de eerste lach naar de ouders, en het ontdekken van talrijke impulsen van het leven zorgen vaak voor Bewondering, en dat brengt ons Gevoel tot leven. Zo ook slaagt een kleine en een grote kunstenaar erin, om indrukken langs diverse technieken (penseel met aquarel of olieverf, vingers met pastel of houtskool, pennen met chinese inkt, edm) te voorschijn te toveren en naarmate de leeftijd vordert te perfectioneren. Zo ook maken handen op het naakte lichaam met speciale anti-allergische verven een creatieve bodypaint en/of facepaint. Zo ook maakt de fotograaf zijn blik op iets waar in een momentopname die hij/zij kan voorleggen aan een publiek, in privé of publieke kring. Zo ook boetseert een kunstenaar met klei een waarheidsgetrouw beeld als getuigenis van dàt bepaald moment. En tot slot, zo schrijft een dichterlijke ziel wel erg letterlijk in woorden en zinnen, en in diverse toegeëigende talen zijn prachtige teksten in vorm van proza en/of poëzie. Woorden die iets voor anderen te betekenen hebben, hebben hun eigen tonaliteit en ritme. Ze leiden allemaal tot het beter toezien, via kunstvolle ogen, naar confronterende blikken voor het publiek. Dàt allemaal zit spontaan achter mijn 'gevoelige' werken, langsom diverse kunstexpressies.

Tentoonstelling Jean-Robert Doumont 'La Couleur c'est La Vie'
Gemeentehuis De Panne, van 25 oktober tot 15 november 2014.
Jean-Robert Doumont volgde een opleiding tot schilder-behanger en had een tijd lang een eigen zaak. Hij werkte ook als commercieel afgevaardigde voor de firma’s Levis en Sigma. Na zijn beroepsloopbaan kwam hij aan de kust wonen. Hij volgde 3 jaar les aan de Westhoek Academie Koksijde en stelde reeds tentoon in Nieuwpoort, Veurne, Ghyvelde, Charleroi, Brussel en tijdens de Week van de Amateurkunsten in De Panne. Picasso, Van Gogh, Matisse, Mogliani, Gauguin en Monet zijn z’n grote voorbeelden.

Tentoonstelling 'Sans Souci', een project van de artistieke textielgroep 'Et Cetera'
Cultuurhuis De Scharbiellie, van 6 december 2014 tot 11 januari 2015.
Deze kustgemeente, vlak bij de Franse grens, baadt in een zorgeloze vakantiesfeer, die de textielkunstenaars van ‘Et Cetera’ graag in hun werk laten terugkomen. Hun keuze voor het thema ‘Sans Souci’ ligt dan ook voor de hand.
Uit hun uitgebreide oeuvre selecteren ze werken in het teken van ‘Sans Souci’ en vullen ze aan met nieuwe creaties. Daarvoor hebben ze alle dagelijkse beslommeringen opzijgezet. Deze invalshoek resulteert in een speelse en inspirerende tentoonstelling.
Weven, batikken, vilten, kantklossen, verven…komen aan bod . Met deze vaak eeuwenoude technieken gaan de zeven leden van de groep op een verfrissende en hedendaagse manier aan de slag. De uitdaging deze ambachten om te zetten naar actuele beeldtaal is een voortdurende drijfveer. Nieuwe materialen en technieken, kruisbestuivingen met andere kunstuitingen verruimen de mogelijkheden van de hedendaagse textielkunst in grote mate. Daardoor verrassen de werken van ‘Et Cetera’ door originaliteit en veelzijdigheid.
In de tentoonstelling is werk te zien van Lieve Dekeyser, Marleen Haezebrouck, Carine Heyligen, Lieve Jacob, Gerda Standaert, Ann Van Dyck en Veerle Dupont.

Tentoonstelling '2x Kunst' met Eddy Walrave en Luc Houtsaeger i.s.m. Willemsfonds
Gemeentehuis, van 13 december 2014 tot 10 januari 2015.
Een belangrijke doelstelling van het Willemsfonds is de ontwikkeling van initiatieven om zoveel mogelijk mensen actief te betrekken bij cultuur. Zodoende steunen we zowel het persoonlijk als het collectief kunstgebeuren. 2x Kunst is daarvan een concrete invulling. 

Dit was een initiatief die uitging van het provinciaal verbond en de tentoonstelling ging gedurende vele jaren door in het Novotel te Brugge onder de benaming Indoor Art. Heden wordt dit opengetrokken naar de plaatselijke afdelingen. Per jaar stellen 2 verschillende  afdelingen 2 kunstenaars met een verschillende discipline voor. Onze afdeling Veurne De Panne brengt dit jaar schilderkunst en beeldhouwkunst van respectievelijk Luc Houtsaeger en Eddy Walrave.

 

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021