Gemeente De Panne

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Het is alom gekend dat de burger het gebrek aan netheid als erg storend ervaart. En terecht. Toch worden deze vormen van kleine overlast door het parket vaak geseponeerd. Gemeentelijke Administratieve Sancties bieden hier een oplossing.

Wie kan inbreuken vaststellen?

Politieambtenaren, hulpagenten en gemeentelijke ambtenaren

Over welke inbreuken gaat het?

  • Het niet gebruiken van reglementaire recipiënten voor restafval
  • Het niet respecteren van de juiste ophaaldag voor je afval  
  • Hondenpoep
  • Aanplakken van affiches op de openbare weg
  • Wildplassen
  • Schade aangebracht aan het gemeentelijk cultuurpatrimonium
  • Het voederen van wilde dieren, waaronder ook de meeuwen  
  • ...

Wie legt de administratieve geldboete op?

De sanctionerend ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad.

Procedure

Bent u in overtreding, dan krijgt u per aangetekend schrijven een kopie van het bestuurlijk verslag thuis gestuurd. Indien u de vastgestelde feiten kunt weerleggen, dient u dat binnen de 15 dagen, schriftelijk en per aangetekend schrijven, te doen. U krijgt daarvoor een antwoordformulier meegestuurd. In bepaalde gevallen kunt u de sanctionerend ambtenaar verzoeken om mondeling gehoord te worden. Daarna zal u een gemotiveerde beslissing thuis krijgen met de te betalen administratieve geldboete. Deze zal maximum € 350 bedragen. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de politierechtbank binnen een maand. U dient een verzoekschrift in te dienen. Indien u minderjarig bent is dit kosteloos, indien u meerderjarig bent zijn hier kosten aan verbonden.

Het verzoekschrift voor de politierechtbank kunt u hier terugvinden

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19 / 058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.