Gemeente De Panne

Centrale verwarming

In het Vlaams Gewest moet vrijwel elk centraal verwarmingstoestel gekeurd, onderhouden en geauditeerd worden door een erkende technicus. Dit biedt heel wat voordelen, zoals een veiligere en zuinigere verwarmingsinstallatie: de kans op CO-vergiftiging verkleint, het energieverbruik vermindert, milieuverontreiniging vermindert en de veiligheid verbetert.

Op www.veiligverwarmen.be worden er verschillende instrumenten aangeboden voor het onderhoud van je centrale verwarming:

  • Verwarmingswijzer: met deze toepassing krijg je door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden een gepersonaliseerd overzicht van de verplichtingen.
  • Onderhoudsfiche: als eigenaar of gebruiker kan je deze sticker op jouw ketel kleven en zo door de erkende technicus eenvoudig laten bijhouden wanneer bv. het volgende onderhoud uitgevoerd moet worden. De stickers kunnen gratis besteld worden via de website.
  • Interactieve kaart en overzichtslijsten: vind een erkende technicus in uw buurt.
  • beknopte info over de regelgeving inzake centrale verwarmingsinstallaties en erkenningen.

De Vlaamse regelgeving op centrale verwarmingstoestellen is opgebouwd rond drie kernpunten:

  • De keuring vóór eerste ingebruikname: de eigenaar van een nieuwe of gewijzigde centrale verwarmingstoestel moet vóór de eerste ingebruikname een keuring laten uitvoeren door een erkende technicus, die nagaat of het stooklokaal voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed geplaatst en afgesteld is. Na afloop wordt een keuringsrapport afgeleverd.
  • Het periodiek onderhoud: centrale verwarmingstoestellen moeten regelmatig onderhouden worden door een erkende technicus, waarbij het toestel en het rookgasafvoerkanaal gereinigd en de goede en veilige werking gecontroleerd worden. Na het onderhoud wordt een reinigings- en verbrandingsattest afgeleverd.
  • De periodieke verwarmingsaudit: de eigenaar van een centraal verwarmingstoestel is verplicht regelmatig een verwarmingsaudit te laten uitvoeren, waarna de eigenaar een verwarmingsauditrapport ontvangt met tips over energiebesparende maatregelen.

Voor deze verplichtingen moet de eigenaar of gebruiker doorgaans beroep doen op een door de Vlaamse overheid erkende technicus. Erkende technici hebben een opleiding gevolgd in een erkende opleidingsinstelling en worden regelmatig bijgeschoold en gecontroleerd. Alle erkende technici zijn opgenomen in de interactieve kaart en overzichtslijsten op www.veiligverwarmen.be

 

 

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.