Gemeente De Panne

Afvaleilanden aan zee

Op het strand van De Panne kun je tijdens een strandbezoek je PMD en restafval kwijt in afzonderlijke vuilnisbakken.

Elke 100m een afvaleiland

In de zomer van 2015 werden voor het eerst afvaleilanden voor PMD en restafval geplaatst op het strand tussen het Leopold I-monument en het Canadezenplein. De gemeente tekende daarvoor in op een project van Fost Plus. Gezien het succes van deze afvaleilanden, werden er vorig jaar en ook dit jaar nog bijkomende afvaleilanden geplaatst. Zo kom je nu elke 100m een afvaleiland tegen als je loopt van het Canadezenplein tot aan de Franse grens.

Optimaal geïntegreerd in een strandomgeving

De afvaleilanden zijn van ver te zien door een grote vlaggenmast. Per afvaleiland zijn er twee semi-ingegraven containers met elk een inhoud van 300 liter voor de gescheiden inzameling van PMD en restafval. De PMD-vuilnisbakken, met hun blauwe deksels, refereren naar de blauwe PMD-zakken en de verkleinde opening voorkomt dat er ook ander materiaal in terecht komt. Een zelfde kleine inwerpopening vind je terug bij de grijze restafvalcontainer, want het is niet de bedoeling dat daar bijvoorbeeld huishoudelijk afval in gedeponeerd wordt. Pictogrammen en afbeeldingen zorgen voor een duidelijke communicatie van wat wel en niet in deze containers thuishoort.

Glas mag niet achtergelaten worden in de afvaleilanden. Strandbezoekers kunnen glas deponeren in de glascontainer op de Zeedijk ter hoogte van de Mijnstraat, op het Vuurtorenplein of P. Bortierplein.

Net dat stapje verder

Het ledigen van deze afvaleilanden is geen evidentie, maar als gemeente kiezen we er bewust voor om net dat stapje verder te gaan in het sorteren en recycleren. Heel veel mensen sorteren thuis, maar waarom niet tijdens een bezoekje aan het strand? Als gemeente opteren we ervoor om van De Panne een propere, milieuvriendelijke gemeente maken.

Netheidscampagne ‘Proper De Panne’

De selectieve semi-ondergrondse afvaleilanden zijn één van de projecten die kaderen binnen de doelstelling van de gemeente om onder de noemer ‘Proper De Panne’ uit te pakken met een coherent afvalbeleid met aandacht voor afvalpreventie, selectieve inzameling, het voorkomen van illegaal ontwijkgedrag en ook handhaving.

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.