Gemeente De Panne

Pesticidengebruik

Sinds 1 januari 2015 geldt er voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure. (Dit is het geval voor het kerkhof in Adinkerke)

Hoe pakt de gemeente dit aan?

  • De gemeente kocht een borstelmachine aan met harde stalen borstels om het onkruid weg te vegen. Er werd ook een onkruidbrander en zitmaaier met klepelmaaier aangekocht.
  • De groenarbeiders volgden al verschillende opleidingen: ecologisch groenbeheer, werken met aangepaste machines.
  • Hier en daar worden kleine testzones gemaakt met een aangepaste beplanting waar onkruid minder kans krijgt.
  • Overeenkomst met arbeiders uit een sociaal tewerkstellings-project om manueel te wieden.
  • Uitwisselen van ervaringen met andere gemeenten voor optimale resultaten.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan de juiste plantenkeuze.

Indien er toch pesticiden gebruikt worden, zoals het kerkhof in Adinkerke, worden enkel middelen gebruikt uit de jaarlijks gepubliceerde lijst van gedoogde bestrijdingsmiddelen door de Vlaamse Milieumaatschappij.

En wat kan je zelf doen?

Gemeenten en andere openbare besturen zijn verplicht het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te weren, en ook de land- en de tuinbouwsector onderneemt actie voor een rationeel gebruik. Jij kan eveneens een steentje bijdragen. Samen kunnen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de eigen tuin aanzienlijk doen dalen. Zonder is gezonder, zowel voor het leefmilieu als voor onszelf.

Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen te lijf te gaan. Die producten werken goed, maar vaak spuit je meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht.

Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in ons milieu.
Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat bij de productie van drinkwater steeds meer specifieke zuiveringstechnieken moeten worden toegepast. Dat kost handenvol geld. Het is dus beter om de vervuiling te voorkomen.

Het is perfect mogelijk om met een beperkt arsenaal of zelfs zonder bestrijdingsmiddelen een mooie tuin aan te leggen en te onderhouden. Jammer genoeg zijn de huis-, tuin- en keukentips niet algemeen bekend. Hiervoor kan je terecht op http://www.zonderisgezonder.be/. Op deze site vind je de minst schadelijke bestrijdings-middelen en -methodes voor allerhande ongewenste dieren, ongewenste planten, ziekten en plagen. En indien echt nodig kan je er de lijst van toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen raadplegen.

Propere stoep zonder pesticiden

Kruiden van de stoep bannen zonder chemische middelen: het is perfect mogelijk.

  • Borstel je stoep regelmatig. Zo verwijder je jonge plantjes.
  • Plantengroei kun je met de hand verwijderen. Gebruik hiervoor een speciale voegenkrabber of een onkruidborstel met een lange steel, zo krab of borstel je rechtstaand de plant van tussen de voegen.
  • Plantengroei kun je ook door middel van warmte verwijderen. Branden kun je doen met een onkruidbrander. Door de verhitting droogt de plant uit. Enkel het bovenste deel van de plant sterft af, de wortel blijft bestaan. Door herhaaldelijk te branden, zul je de plant uitputten waardoor hij verdwijnt. Door heet water over de plant te gieten, krijg je hetzelfde effect.

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19 / 058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.