Gemeente De Panne

Coachingstraject

Coachingstraject in de strijd tegen sluikstorten

De Panne is geselecteerd voor een coachingstraject in de strijd tegen sluikstorten. Een nieuwe stap voorwaarts om dit jaar effectief de properste kustgemeente te worden.

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg). Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.

Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken.

De Panne geselecteerd

De Panne diende een kandidatuur in voor deelname aan het coachingstraject, en deze werd goedgekeurd. Een medewerker van de Mooimakers, zal de gemeente de komende 2 jaar begeleiden in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Naast deze projectbegeleiding wordt een financiële stimulans geboden die kan oplopen tot € 70.000.

Doelstelling

Er zijn scherpe zwerfvuildoelstellingen gesteld in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Tegen 2022 moet de hoeveelheid zwerfvuil significant afnemen. In 2018 is er reeds een eerste evaluatie om na te gaan of de verhoogde inzet op zwerfvuil in de juiste richting evolueert.

De Panne Proper

De ambitie van het gemeentebestuur is duidelijk: De Panne wordt de properste kustgemeente! Na een grondige voorbereiding werd de visie 'De Panne Proper' opgesteld, waaruit reeds meerdere maatregelen zichtbaar zijn in het straatbeeld. De begeleiding via het coachingstraject is een nieuwe stap voorwaarts.

 

 

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.