Gemeente De Panne

Coachingstraject

Coachingstraject in de strijd tegen sluikstorten

De Panne werd geselecteerd voor een coachingstraject in de strijd tegen sluikstorten. 

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg). Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.

Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle factoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken.

De Panne geselecteerd

De Panne diende een kandidatuur in voor deelname aan het coachingstraject, en deze werd goedgekeurd. Een medewerker van de Mooimakers begeleidde in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Naast deze projectbegeleiding werd een financiële stimulans geboden van € 70.000.

Doelstelling

Er zijn scherpe zwerfvuildoelstellingen gesteld in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Tegen 2022 moet de hoeveelheid zwerfvuil significant afnemen. Hiervoor blijft er regelmatig overleg met de reinigingsdiensten en brengen we de hotspots af en toe terug in beeld. 

De Panne Proper

Na een grondige voorbereiding werd de visie 'De Panne Proper' opgesteld, waaruit vele maatregelen zichtbaar werden in het straatbeeld. De begeleiding via het coachingstraject was een extra stap voorwaarts. 

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19 / 058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.