Gemeente De Panne

Woning

Bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunning

Wens je te bouwen of verbouwen dan heb je altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Niet alleen voor het bouwen, verbouwen of slopen van een woning of pand heb je een dergelijke vergunning nodig. 

Ook volgende werken vallen onder vergunningsplichtige werken:

  • het wijzigen van het aantal woongelegenheden,
  • functiewijziging van een pand;
  • het inrichten van een zorgwoning,
  • het uitbreiden van een woning
  • het ophogen van gronden, of reliëfwijzigingen
  • het plaatsen van publiciteitsborden,
  • het plaatsen van tuinafsluitingen of gelijk welke vaste constructie in de tuin,
  • ...

OPGELET:

Je moet in De Panne ALTIJD een vergunning aanvragen, meldingen zijn hier niet van toepassing, zie het gemeentelijke bouwreglement!

Meer concrete uitleg over hoe je je vergunning aanvraagt en indient en over wanneer je een architect nodig hebt kan je bekomen door contact op te nemen met de dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid, omgeving@depanne.be of 058-42 97 66.

Inlichtingen en aanvraagformulieren kan je bekomen bij:

dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid, Zeelaan 21,
Luc Anno, omgevingsambtenaar, 058-42 97 66, luc.anno@depanne.be

De omgevingsverguning, waarover gaat het? 
Link naar het omgevingsloket met een woordje uitleg:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/de-omgevingsvergunning

Een aanvraag of melding invoeren via de snelinvoer:
https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/index.html?onderwerpkeuze#PAGE_ONDERWERPKEUZE

Als je een concreet bouwproject hebt maak je best een afspraak met de omgevingsambtenaar (luc.anno@depanne.be – 058-42 97 66). Je kan er advies krijgen rond je bouwplannen en ook te weten komen welke voorschriften er gelden.

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021