Gemeente De Panne

Taxi

taxi

 

Wat is een taxidienst?

Op deze aanvraag is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing.

Met een taxidienst wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

-      het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd

-      het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt

-      de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst

-      de bestemming wordt door de cliënt bepaald.

Meer info

De volgende taximaatschappijen hebben een machtiging om een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van De Panne:

  • Taxi Thomas (0472-82 45 54)
  • Taxi Patrick (0475-71 79 46)
  • Taxi Merlyn (0475-68 03 11)
  • Taxi Costa (0477-08 31 20)

Het volgende bedrijf heeft een machtiging om een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van De Panne:

  • Taxi Deroo (058-41 11 81)

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021