Gemeente De Panne

Soorten afval

Restfractie

De restfractie of het gewoon huisvuil wordt wekelijks opgehaald en dient aangeboden te worden in de grijze zakken met zwarte opdruk van het gemeentebestuur De Panne. Deze zakken zijn te koop op het recyclagepark aan € 1 per stuk (of € 10 voor een verpakking van 10 stuks). (€ 1,50 per stuk vanaf 1 juli 2018) Er zijn ook kleine zakjes ter beschikking aan € 0,50 per stuk (of € 5 voor een verpakking van 10 stuks)(€ 0,75 vanaf 1 juli 2018). Bij Toerisme De Panne zijn deze zakken eveneens te verkrijgen (per stuk).

Onze gemeente is opgedeeld in verschillende zones, raadpleeg de afvalkalender om de ophaaldagen van jouw zone te kennen. Verlaat je De Panne en is er die dag geen huisvuilophaling in jouw zone? Deponeer dan op gelijk welk tijdstip jouw restafval in 1 van de 4 ondergrondse betaalcontainers, mits een muntinworp van € 1.
De reglementaire vuilniszak is hier niet nodig. Een betaalcontainer is te vinden in het begin van de Loskaai vlakbij het recyclagepark, in de Nieuwpoortlaan aan de glasbollen richting Sint-Idesbald, op het Bortierplein en op het Koningsplein.(zie ondergrondse betaalcontainers)
Particulieren of flatgebouwen kunnen ook containers voor restafval aanvragen bij:

IVVO, Bargiestraat 6, 8900 Ieper, 057-21 41 60 of info@ivvo.be

Info: Recyclagepark, Loskaai 12, 8660 De Panne, 058-42 97 29

Grof huisvuil

Grofvuil is huishoudelijk afval dat na manuele verkleining niet in de restafvalzak past.

In het kader van een duurzaam afvalbeheer en volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ werd beslist om vanaf 1 januari 2014 voor de ophaling van grofvuil aan huis volgende retributie te hanteren: € 75 per ophaalbeurt van 10 minuten + een extra forfait van € 50 per bijkomende 10 minuten. Deze regelgeving wil een stimulans zijn naar de bevolking om het aanbod van afval te verminderen en om zoveel mogelijk het afval te sorteren.

 

Hoe maak je een afspraak?

 • Ga langs bij de afdeling Technische Zaken, Zwartenhoekstraat 1 of bij het onthaal van het gemeentehuis. Breng zeker je identiteitskaart mee.
 • Mail je aanvraag naar logistiek@depanne.be, met een kopie van je identiteitskaart als bijlage.
 • Let op! Dien je aanvraag minstens één week voor de ophaling in (zie afvalkalender).
 • De factuur krijg je achteraf thuis gestuurd.

Hoe bied je grofvuil aan?

 • Plaats het grofvuil de dag van de ophaling vóór 8.00u op de openbare weg vóór jouw woning. In uitzonderlijke gevallen kan je jouw grofvuil ook vanaf 20.00 uur de dag vóór de ophaling buiten plaatsen. Let erop dat je de voetgangers niet hindert.
 • Bied verschillende materialen (restgrofvuil, metaal en hout) gescheiden aan.
 • Voor grote hoeveelheden (bv voor een volledige inboedel) contacteer je een privébedrijf.

Grof huisvuil kan ook aangeboden worden op het recyclagepark, mits een retributie van € 0,170 per kg. De Panne is ook aangesloten bij het kringloopcentrum in Veurne (058-31 19 81). Een gedetailleerde uitleg over de verschillende fracties en de organisatie van de ophalingen vind je in de afvalkalender waarop de precieze ophaaldata duidelijk vermeld staan. Nieuwe inwoners krijgen na hun inschrijving in de gemeente automatisch een exemplaar van de afvalkalender op het gemeentehuis.

 

Zwerfvuil

De dienst Milieu richt per jaar enkele zwerfvuilacties in.
Voor eigen initiatieven wordt er logistieke steun aangeboden.

NIEUW! MATERIAALKIST VOOR ZWERFVUILINZAMELING

Heb je wel eens zin om langs het strand zwerfvuil te verzamelen? Weet dan dat je gebruik kan maken van de materiaalkist ter hoogte van de slufter op het strand (richting Franse grens). In de kist vind je hesjes, harken, emmers, zwerfvuilzakken, PMD-zakken en handschoenen. Bel 058-42 18 18 en je krijgt de code om het slot te ontgrendelen. Alle afval kan je deponeren in een houten bak naast de materiaalkist of een tweede bak ter hoogte van het Canadezenplein. Na afloop berg je het materiaal terug mooi op in de kist. Opgeruimd staat netjes en de volgende vrijwilliger kan aan de slag op een moment dat hem of haar goed uitkomt.

 

 

Glas

 

Wat kan er in de glasbol?

 • Glazen wegwerpflessen
 • Glazen bokalen

Hou wit en gekleurd glas gescheiden, verwijder doppen en deksels.

Wat kan niet?

 • Porselein en aardewerk
 • Stenen flessen en kruiken
 • Opaalglas en kristal vlak glas zoals ruiten en spiegels
 • Lampen, TL-lampen

Opgelet: geen zwerfvuil achterlaten, sluikstorten is verboden!
Respecteer de rust van de buren en gebruik de glasbol enkel tussen 8.00u en 20.00u.

Locaties van de glasbollen op het grondgebied De Panne - Adinkerke

Adinkerke

 • De Pannelaan, ingang Park & Ride
 • Duinhoekstraat, camping ter Hoeve
 • Duinhoekstraat, domein Duinendaele
 • Duinhoekstraat, bij camping Weekend
 • Houtstraat
 • De Mikke
 • Veldstraat, kruispunt Dwarsstraat
 • Doornstraat

De Panne

 • Recyclagepark, Loskaai 12
 • Canadezenplein, parking tegen Nieuwpoortlaan
 • Parking F.Beerlantlaan
 • Mijnstraat
 • Nieuwpoortlaan: richting Sint-Idesbald
 • Pierre Bortierplein
 • Vuurtorenplein
 • Dynastielaan, aan de Emile Verhaerenlaan
 • Dynastielaan, aan de Elisa Belpairelaan
 • Dynastielaan, aan de Hendrik Consciencelaan
 • Dynastielaan, aan de August Vermeylenlaan
 • Veurnestraat, camping Greenpark
 • St.-Elizabethlaan
 • Koksijdeweg, parking
 • Koningsplein

Papier en karton

Wordt maandelijks opgehaald. Papier en karton dient aangeboden te worden in de daartoe bestemde gele container (te koop op het recyclagepark), een kartonnen doos of samengebonden met een koordje (geen ijzerdraad of nylon). Je mag papier en karton ook gratis naar het recyclagepark brengen.

KGA

Klein gevaarlijk afval kan afgegeven worden op het recyclagepark.

PMD

PMD= Plastiek flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons, spuitbussen van cosmetica en voedingsmiddelen. PMD aanbieden in de blauwe, doorschijnende zakken van Fost Plus. Deze zakken worden om de twee weken opgehaald, in het toeristische hoogseizoen elke week op de Zeedijk en in de hoofdstraten van het centrum. Ze zijn te koop op het recyclagepark tegen € 0,13 per stuk (rol van 20 stuks). PMD kan je ook gratis naar het recyclagepark brengen.

Zakken met een foutieve inhoud en zakken met flessen aan vast geknoopt, worden geweigerd. Deze zakken worden geregistreerd door het aanbrengen van een rode sticker met vermelding 'foute inhoud' en een herhaling van de sorteerregels. Controleer de inhoud en biedt de correct gevulde zak aan bij een volgende huis aan huis ophaling, of breng hem naar het recyclagepark.

Snoeihout en groenafval

Vanaf 1 januari 2014 betaal je € 40 per rit voor de ophaling van snoeihout aan huis. Wil je je snoeihout laten hakselen, dan betaal je € 50 extra voor het eerste uur. Indien het hakselen langer dan één uur duurt, volgt een verrekening per halfuur. Je ontvangt na de inzameling een factuur van de gemeente.

Hoe maak je een afspraak?

 • Ga langs bij de afdeling Technische Zaken, Loskaai 16. Breng zeker je identiteitskaart mee.
 • Mail je aanvraag naar logistiek@depanne.be, met een kopie van je identiteitskaart als bijlage.
 • Let op! Dien je aanvraag minstens één dag voor de ophaling in (zie afvalkalender).

Hoe bied je snoeihout aan?

 • Leg het snoeihout de dag van de ophaling vóór 8.00u op de openbare weg voor je woning.
 • Samenbinden met touw
 • Bundels niet langer dan 1,5 m

Tip!

Creatieve tuiniers verwerken hun snoeihout steeds vaker in nuttige en mooie tuintoepassingen. Hou de stevige houtresten binnen je eigen tuin en verwerk ze als mulchmateriaal of in vlechtwerk.

Groenafval (enkel grasmaaisel, haagmaaisel, bloemen, planten en bladafval) mag in de daarvoor bestemde groencontainer op het recyclagepark of in de 28 wijkcontainers die wekelijks door de gemeente geledigd worden. Huishoudelijk afval, aarde, zand, etensresten, dierlijk afval... horen niet thuis in een groencontainer.

Bedrijfsafval

Gelijkgesteld bedrijfsafval (= max. 2 zakken/week) wordt wekelijks opgehaald in bordeaux zakken. Handelaars kunnen op jaarbasis 100 bordeaux zakken tegen factuur kopen op het recyclagepark. De prijs bedraagt € 1 per zak. De ophaaldagen staan vermeld in de afvalkalender.

GFT

Huis-aan-huis ophaling op woensdag. Het groenten-, fruit- en klein tuinafval wordt bij lediging gewogen en per aangeboden kg gefactureerd door de intercommunale IVVO tegen € 0,05 per kg. Dit is veel goedkoper dan het mee te geven met het overige huisvuil en het afval krijgt een nuttige toepassing als compost.
Meer info: 058-42 97 54.

Luierafval

Inzamelpunt: recyclagepark

De witte luierzakken zijn enkel op het recyclagepark te koop tegen € 1 per verpakking van 10 zakken (+/- 30 liter).

Coprogekeurd steenpuin

Copro is een onpartijdige instelling die instaat voor de controle van wegenisproducten. Mits COPRO-keuring kunnen bepaalde puingranulaten hergebruikt worden als bouwstof.
Op het recyclagepark staan twee containers voor steenpuin: 

 • Zuiver steenpuin: dit puin kan gebroken worden door een erkende COPRO-gekeurde puinbreker en hergebruikt worden. 
 • Ander steenpuin: zoals wc’s, lavabo’s, gresbuizen, eterniet, faiences, enz.… worden apart ingezameld en gestort.

Papierafval

Stickers 'Geen reclame a.u.b.'
Indien je niet langer ongeadresseerde reclamebladen wenst te ontvangen, kan je gratis een sticker met opschrift 'Geen reclame a.u.b.' krijgen op de dienst Milieu, aan de balie van Toerisme De Panne of op het recyclagepark.

Asbest

Alle informatie over asbest voortaan op www.asbestinfo.be

Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet meer geproduceerd en verkocht worden. Toch is de kans groot dat je asbesthoudende toepassingen nog tegenkomt in en om je huis, zeker als je huis van voor 1998 is. Dit is geen reden tot paniek, maar ga er verstandig mee om. Het risico schuilt in de asbestvezels die via inademing kanker kunnen veroorzaken.

Omdat nog veel mensen asbesthoudend materiaal niet herkennen of het risico voor de gezondheid onderschatten, voeren ze soms activiteiten uit die gevaarlijk of ronduit verboden zijn, bijvoorbeeld het reinigen met hoge druk of roterende borstels van asbesthoudende daken, of asbestplaten bewerken met een slijpschijf of een boormachine.

De overheid ontvangt veel vragen en klachten over asbest. Bovendien is het voor velen niet altijd duidelijk waar je met een bepaalde vraag of klacht terecht kan omdat de bevoegdheden verdeeld zijn.

Daarom hebben verschillende betrokken overheidsinstanties een centraal informatiepunt uitgewerkt: de website www.asbestinfo.be

Wat vind je op de website?

Asbest herkennen
De website gaat in op hoe je asbesthoudend materiaal kunt herkennen. Je vindt er info over het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest en je krijgt een overzicht en foto's van de vele asbesttoepassingen.

Asbest verwijderen
Omdat veel vragen over verwijderen van asbest gaan, besteedt de website daar ook veel aandacht aan. Zo kom je te weten welke asbesttoepassingen je zelf mag verwijderen of door een (hierdoor opgeleide) aannemer mag laten verwijderen en welke je aan een vakman (erkende verwijderaar) moet overlaten. Verder krijg je informatie over hoe je asbestcement op een veilige manier verwijdert en waar je dan met je afval naar toe moet.

Asbest onderhouden
Omdat ook bij het onderhouden van asbestmateriaal asbestvezels kunnen vrijkomen, geeft de website tips voor een veilig onderhoud. Je vindt daarnaast een overzicht van alle handelingen die verboden zijn, zoals reinigen onder hoge druk en andere agressieve bewerkingen.

Meer
Tot slot wordt stap voor stap uitgelegd waar en hoe je een klacht kunt indienen en krijg je informatie over de impact van asbest op de bodem en de gezondheid.

Veilig omgaan met asbest: tips

Hierbij alvast een aantal voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals asbestcement:

 • vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren
 • demonteer asbestelementen één voor één met de hand en probeer ze niet te breken
 • gebruik enkel handwerktuigen (vb. schroevendraaier, klauwhamer)
 • gooi asbestelementen nooit naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (vb. via een hoogtewerker)
 • draag een stofmasker beschermingsklasse "FFP3" en zorg ervoor dat het masker goed aansluit.
 • draag een wegwerpoverall. Trek hem buiten uit en spoel schoenen ook buiten af.
 • sla de gedemonteerde asbesttoepassingen afzonderlijk op in de buitenlucht en bevochtig of dek ze af
 • voer afval zo snel mogelijk af

Het gebruik van de volgende zaken is strikt verboden:

 • hogedrukreinigers
 • mechanische werktuigen met grote draaisnelheid zoals zaagschijven, slijpschijven, boormachines, hoekslijpmachines

Opgepast: voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest, hechtgebonden asbest in slechte staat of asbest dat niet eenvoudig te verwijderen is, moet je een erkende verwijderaar inschakelen die werkt onder zeer strenge voorwaarden.

Herbruikbare goederen

Gratis ophaling of afgifte aan:

Kringwinkel West
Koksijdestraat 10
8630 Veurne
Ophaaldienst: 078-15 50 05.

Openingsuren winkel:

Dinsdag t.e.m. vrijdag:
9.00u tot 12.00u
13.00u tot 17.45u.

Zaterdag:
9.00u tot 12.00u
13.00u tot 15.45u

Op maandag, zon- en feestdagen gesloten.

 

Binnenbrengen goederen:

Maandag t.e.m. vrijdag:
8.30u tot 12.00u
13.00u tot 17.00u

Zaterdag:
9.00u tot 12.00u
13.00u tot 15.30u

Zondag gesloten

 

 

 

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.