Gemeente De Panne

Spelen van muziek

Spelen van muziek

In de horecazaken in De Panne is het spelen van muziek toegelaten op een zodanig gedempte toon dat het de rust van de buren niet stoort en het niet hinderend is op straat. Het sluitingsuur van deze handelszaken is vastgelegd om 1.00u ’s morgens. Het is de uitbaters verboden na het sluitingsuur nog drank te bedienen.
De uitbaters dienen er daarenboven voor te zorgen dat alle personen vreemd aan de inrichting deze hebben verlaten op het sluitingsuur.

Je kan als uitbater van een horecazaak evenwel een machtiging van de burgemeester bekomen om:

  • Elke dag van de week gedurende één of meerdere uren na het sluitingsuur van 1.00u 's morgens open te houden
  • Elke dag muziek te maken tot 2.00u in de morgen. Tijdens de maanden juli en augustus wordt dit verlengd tot 3.00u voor de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag.

Indien je deze machtiging om de 6 maanden wenst te ontvangen, dien je dit aan te vragen bij:

Dienst Secretariaat
Nancy Matten 
nancy.matten@depanne.be
058-42 97 37

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021