Gemeente De Panne

Drankvergunning

Voor het uitbaten van een slijterij of drankgelegenheid moet u een drankvergunning hebben (vergunning slijterij gegiste en/of sterke dranken). Het lokaal bestuur levert de vergunning af na controle van het strafregister van de uitbater en de eventuele mede uitbaters. Uitbaters en eventuele mede uitbaters die niet in De Panne wonen brengen een uittreksel uit het strafregister mee van de gemeente van hoofdverblijfplaats. Gelieve het uittreksel samen met het aanvraagformulier te bezorgen aan de dienst Lokale Economie.

 • Gegiste dranken zijn bv. bieren, wijnen, e.d. , deze hebben minder dan 22° alcohol.
 • Sterke dranken zijn bv. cognac, whisky, alcoholpops, breezers, e.d. , deze hebben meer dan 22° alcohol.De aanvraag dient tenminste 1 maand voor de opening ingediend.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig. Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning nodig.

Voorwaarden

Wanneer een vergunning aanvragen?

 • Bij de opening van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij de overname van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij ingrijpende verbouwingen van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij de uitbating van een reizende drankslijterij.

Het lokaal bestuur controleert het horecabedrijf aan de voorwaarden inzake hygiëne en moraliteit. Een publiek toegankelijke inrichting dient te beantwoorden aan de voorschriften inzake brandveiligheid. Daarom gebeurt voor de drank- en/of kansspelvergunning een controlebezoek van de brandweer.

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of meegenomen worden (naar een andere locatie). De reden daarvoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijke van de betrokken persoon) en een hygiëneattest (afhankelijk van het pand). Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

Procedure

Een drankvergunning kan je als volgt aanvragen:

 • Je vult het inlichtingenformulier dat je onderaan de pagina vindt in en stuurt het schriftelijk of per mail op.
 • Je geeft je aanvraag persoonlijk af op de dienst Lokale Economie.

Wens je een medewerker aan het loket te spreken, dien je hiertoe telefonisch een afspraak te maken.

Er wordt nagegaan of:

Bij de (her)opening van een vaste drankgelegenheid:

 • je over een stedenbouwkundige vergunde inrichting beschikt;
 • in hoeverre de drankgelegenheid voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne;
 • je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden;
 • in hoeverre aan de brandveiligheidsvoorwaarden zijn voldaan;
 • je, indien nodig, over een milieuvergunning beschikt.

Bij de uitbating van een reizende drankslijterij:

In dit geval wordt nagegaan of je als uitbater en de bij jou inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, voldoen aan de wettelijke eisen inzake zedelijkheid.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Je dient geen drankvergunning aan te vragen indien:

 • je eigenaar bent van een handelszaak waar enkel drank verkocht wordt zonder te schenken.
 • je inrichter bent van een tijdelijk evenement (zoals bv. buurtfeesten, tuinfeesten, fuiven, wandeltochten met tijdelijke drankenstand, ...)
  Let op: je dient wel een toelating te hebben voor het schenken van sterke dranken.

Regelgeving

Alcohol en jongeren

Verkoop van gegiste dranken aan jongeren onder de 16 jaar  en verkoop van sterke dranken is verbonden onder de 18 jaar. Alcoholische drank schenken aan dronken personen is verboden.
Als organisator kan je beboet worden bij het overtreden van deze regel. Wanneer je een activiteit organiseert kan je best een affiche ophangen met de vermelding "Er wordt geen alcohol geschonken aan min 16-jarigen". Indien je sterke drank schenkt moet je er ook bij vermelden: " Er wordt geen sterke drank geschonken aan -18 jarigen". Tevens verwittig je best ook de medewerkers aan de toog en/of  aan de doorgeef.

info drankvergunning VVSG

info drankgelegenheden VVSG

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021