Gemeente De Panne

Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Elke woning dient te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader worden bepaald. 
Uitgebreide informatie vindt u op: http://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit
en de Vlaamse wooncode.

Ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoonbaarverklaring van een woning

De procedure om een woning ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoonbaar te verklaren heeft als doel om de kwaliteit van de woningen te bewaken en te verbeteren. De bedoeling is om zulke woningen te verbeteren, aan te passen of te renoveren zodat de woonkwaliteit van de woningen in onze gemeente gewaarborgd kan worden.

Ongeschiktverklaring van een woning:

Een woning kan ongeschikt verklaard worden als ze niet beantwoordt aan bepaalde minimumvereisten op het gebied van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort.

Onbewoonbaarverklaring van een woning:

Een woning wordt onbewoonbaar bevonden indien ze gebreken vertoont die ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico's inhouden.

Overbewoonbaarverklaring van een woning:

Men spreekt hier van veiligheids- of gezondheidsrisico's die voortvloeien uit de overbevolking van de woning en niet uit de bouwfysische toestand van het gebouw. Hier volstaat het om de overtallige bewoners te laten verhuizen.

Heb je klachten omtrent de slechte woonsituatie van de huurwoning?

Dan dien je in eerste instantie de verhuurder op de hoogte te brengen en dit d.m.v. een aangetekend schrijven.

Als de verhuurder weigert iets te ondernemen of niet reageert op uw schrijven, dan kan je advies inwinnen bij de dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid.

Wens je alsnog een kwaliteitsonderzoek van de woning? Dan dien je een aanvraag in te dienen bij de dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid. 

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021