Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, …) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2020 tot € 15.000 lenen aan 1% (op maximaal 10 jaar). Ook verenigingen voor mede-eigenaars (VME) kunnen € 15.000 ontlenen aan 1% en dit bedrag vermeerderen met € 7.500 per wooneenheid.