Gemeente De Panne

Agenda OCMW-raad 9 december 2019

De vergadering van de OCMW-raad wordt gehouden, net na de zitting van de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis.

 OPENBARE VERGADERING

  1. Goedkeuring notulen zitting en zittingsverslag 4 november 2019. Gedeelte openbare zitting.
  2. Meerjarenplan 2020-2025 gemeente - OCMW. Goedkeuring.
  3. Vaststelling van de lijst van nominatief in het meerjarenplan 2020-2025 omschreven opdrachten waarvan de OCMW-raad de plaatsingsprocedure en de voorwaarden vaststelt.
  4. Geïntegreerd Breed onthaal Westhoek-Houtland.
  5. Sociale woningen. Kennisname van de geactualiseerde kostprijs. Vaststelling van de basishuurprijs en de normale huurwaarde vanaf 1 januari 2020.
  6. Cipal dv. Algemene vergadering d.d. 12 december 2019. Goedkeuring dagorde.
  7. CVBA dienstenbedrijf Sapo. Kennisname definitieve aandelenoverdracht naar de respectievelijke OCMW's en goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering.

BESLOTEN VERGADERING

  1. CVBA Dienstenbedrijf Sapo. Aanduiding van 2 afgevaardigden in de raad van bestuur.

Contact

OCMW

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

 

 

 

tel.
058-42 97 80 (telefonisch van 08.45u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u)
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.