Gemeente De Panne

Agenda OCMW-raad 30 april 2020

Agenda OCMW-raad 8 juni 2020

De vergadering van de OCMW-raad wordt gehouden, net na de zitting van de gemeenteraad, in de feestzaal van het gemeentehuis. Er is geen publiek toegelaten. De zitting wordt wel opgenomen. 

OPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring notulen zitting 30 april 2020. Gedeelte openbare zitting en zittingsverslag.
2. Jaarrekening gemeentebestuur De Panne 2019. Vaststelling.
3. Verkoop stuk landbouwgrond Kromfortstraat. Goedkeuring ontwerp verkoopakte.
4. Aanstellen van een energiedeskundige type A m.b.t. het opstellen van Energieprestatiecertificaten en plaatsbeschrijvingen ten behoeve van het lokaal bestuur, het AGB en het OCMW van De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
5. Ethias. Virtuele algemene vergadering. Agenda. Goedkeuring.

BESLOTEN VERGADERING

6. Ethias. Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.

Contact

Algemene Sociale Dienst

OCMW

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

tel.
058-42 97 80 (telefonisch van 08.45u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u)
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u,

alle contacten mits afspraak.