Gemeente De Panne

Agenda OCMW-raad 30 april 2020

De vergadering van de OCMW-raad wordt gehouden, net na de zitting van de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda OCMW-raad 30 april 2020

De virtuele vergadering van de OCMW-raad zal gehouden worden op 30 april 2020 aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen zitting 9 maart 2020 Gedeelte openbare zitting.
2. Beslissing van de gouverneur van 2 december 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financieel boekjaar 2018.
3. Dringende besluiten in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Bekrachtiging.
4. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en De Groene Kans.
5. Huishoudelijk reglement poetsdienst. Intrekking. Hervaststelling.
6. Procedure grensoverschrijdend gedrag voor de dienst Thuiszorg.
7. Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel. Opheffing en hervaststelling.

Contact

Algemene Sociale Dienst

OCMW

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

tel.
058-42 97 80 (telefonisch van 08.45u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u)
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u,

alle contacten mits afspraak.