Gemeente De Panne

Agenda OCMW-raad 27 juni 2019 (20.00u)

De vergadering van de OCMW-raad, wordt gehouden, net voor de zitting van de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

OPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring notulen zitting en zittingsverslag 3 juni 2019. Gedeelte openbare zitting.

2. Jaarrekening en jaarverslag 2018. Vaststelling.

3. Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn.

4. OCMW-mandatarissen. Voorwaarden en procedure voor de toekenning van de eretitel van OCMW-raadslid en voorzitter van het OCMW. Vaststelling.

5. Kennisname aanduiding van plaatsvervangers voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Kennisname.

6. vzw Schuldbemiddeling. Kennisname resultaten werkjaar 2018.

7. Raamcontract voor het keuren van gebouwen, materialen, brandblustoestellen, turntoestellen, speeltoestellen en brandstoftanks voor gemeente De Panne, het OCMW en het AGB van De Panne.

8. Koninklijk Besluit van 23 februari 2018 (BS 29/03/2018) houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor het jaar 2018. Kaderbesluit. Verlenging.

9. Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel. Opheffing en hervaststelling.

 

Contact

OCMW

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

 

 

 

tel.
058-42 97 80 (telefonisch van 08.45u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u)
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.