Gemeente De Panne

Agenda OCMW-raad 10 augustus 2020

Agenda OCMW-raad 10 augustus 2020

De virtuele vergadering van de OCMW-raad zal gehouden worden op 10 augustus 2020, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen zitting van 18 juni 2020. Gedeelte openbare zitting.
2. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en Interwest.
3. Spelotheek. Nieuwe locatie. Afsluiten huurovereenkomst Sint Jansheem, Noorddreef 1.
4. Dienst Thuiszorg. Invoeren maximum opleg als tussenkomst in de verblijfskosten in erkende woon-zorgcentra.
5. Aankoopcentrale VEB. Aansluiting opdracht 'levering gas en groene elektriciteit’ voor de periode 2021-2023. Toetreding bij het contract van gemeente De Panne.
6. Raamovereenkomst voor het uitvoeren op afroep en onderhoud met keuring van de verwarmingsinstallaties ten behoeve van de gemeente, het AGB en het OCMW van De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
7. VZW Schuldbemiddeling. Kennisname resultaten werkjaar 2019.

Contact

Algemene Sociale Dienst

OCMW

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

tel.
058-42 97 80 (telefonisch van 08.45u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u)
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u,

alle contacten mits afspraak.