Gemeente De Panne

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking

mindermobielen

Veel houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking denken dat ze overal gratis mogen parkeren. Dit verschilt echter van gemeente tot gemeente.

Sinds 1 juli 2019 kunnen mensen met een mindermobielenkaart in De Panne gratis parkeren op alle plaatsen waar het betalend parkeren geldt. In de oranje zone is de parkeerduur op de niet-voorbehouden parkeervakken echter beperkt tot 2 uren om de rotatie niet te verstoren. Dit betekent dat je op deze vakken naast jouw parkeerkaart ook de blauwe parkeerschijf moet voorleggen. Op de voorbehouden parkeervakken is de parkeerduur onbeperkt en moet je enkel de parkeerkaart voor personen met een handicap voorleggen.

Samengevat:

  • steeds gratis parkeren met geldige mindervalidenkaart
  • oranje zone
    • op de voorbehouden parkeervakken: onbeperkte parkeerduur
    • op de niet-voorbehouden parkeervakken: beperkt tot 2 uur met blauwe parkeerschijf
  • groene zone
    • overal onbeperkte parkeerduur

Hieronder kan je een lijst downloaden van de parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Je vindt er enerzijds een lijst met alle parkeerplaatsen die op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn, en anderzijds een lijst met enkel de plaatsen die in de betalende zone te vinden zijn.

Als je naar een andere gemeente gaat, dan bekijk je best eerst welke regeling daar van toepassing is. Op die manier vermijd je mogelijks een parkeerboete.

Op de website van de FOD Sociale Zekerheid vind je nog heel wat meer informatie over de kaart, bv. over het gebruik, de voorwaarden, de aanvraag, de geldigheid,...

Wil jij mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn beperking!

Op vandaag telt De Panne 591 inwoners die houder zijn van een parkeerkaart voor personen met een beperking. Tel daarbij de vele kaarthouders die in de vakantieperiodes afzakken naar onze gemeente, dan is het niet verwonderlijk dat de Politiezone Westkust frequent geconfronteerd wordt met het misbruik van voorbehouden parkeerplaatsen en -kaarten voor mensen met een beperking.

Niet alleen nemen asociale niet-kaarthouders de voorbehouden parkeerplaatsen in of maken vervalsers gebruik van gekopieerde parkeerkaarten om onder meer eventuele parkeerretributies te omzeilen, maar ook de kaarthouders zelf gaan soms in de fout door hun kaart onterecht te laten gebruiken door familieleden of vrienden. Tevens wordt frequent vastgesteld dat een kaart bij overlijden van de begunstigde niet steeds opgestuurd wordt naar de FOD Sociale Zekerheid. Soms ligt de oorzaak hiervan bij onwetendheid wat er concreet met de kaart dient te gebeuren. Familieleden of vrienden staan hier niet bij stil en “misbruiken” op die manier de kaart verder.

De Politiezone Westkust ziet streng toe op misbruik van de parkeerplaatsen voor personen met een beperking. De strenge controles lonen want de Politiezone Westkust stelt over de jaren heen een daling van 25% vast wat betreft het onterecht parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een beperking.

Vind voorbehouden parkeerplaatsen terug via gps

Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, heeft in bijna alle West-Vlaamse gemeenten de parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een beperking gescreend. Vanaf nu is het mogelijk om deze parkeerplaatsen via GPS op te zoeken.

De afgelopen jaren screende Westkans binnen het project 'Navigeer & Parkeer' de West-Vlaamse parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een beperking.

62 van de 64 West-Vlaamse gemeenten, waaronder De Panne, verleenden hun medewerking. In totaal werden 4.179 voorbehouden parkeerplaatsen gescreend, onder andere op vlak van afmetingen, inplanting, vormgeving, uitrusting, ondergrond...

Via de website www.navigeerenparkeer.be zijn alle resultaten raadpleegbaar. Ook werden GPS-bestanden ontwikkeld die via de site gedownload kunnen worden.

De info wordt ook als open data aangeboden zodat bijvoorbeeld appontwikkelaars hiermee verder aan de slag kunnen.

De Provincie West-Vlaanderen engageert zich om de data, in samenwerking met Westkans en de betrokken steden en gemeenten, de komende jaren up-to-date te houden.

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

Mobiliteit

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

e-mail
soren.deroo@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u de dienst Mobiliteit via mail bereiken (soren.deroo@depanne.be). Kom NIET naar het gemeentehuis.  Dit kan enkel op afspraak.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.