Gemeente De Panne

Fotowedstrijd met je shoppingtas op reis 2019

Margriet Linders.JPG Dorothé van den Elsen - Cap d'Agde.jpg Gerd Houben - De Panne.jpg Guy De Roeck -Mysti Fjord - Ketchikan - Alaska.JPG Myriam Deriemaeker - Saint Remy.JPG Nele Vanhoucke - Stryn Noorwegen.JPG Henriette Vandeput - De Panne.jpg foto 2018

Ga je deze zomer op reis of neem je vakantie in eigen land? Het maakt niet uit, maar vergeet je herbruikbare shoppingtas van De Panne niet. Je kan er mooie prijzen mee winnen!

Stuur nog tot en met 31 augustus een foto (maximaal 5 Mb) van jezelf met jouw De Panne shoppingtas naar lokale.economie@depanne.be. Noteer er ook de datum, de bestemming en een korte toelichting bij. Wij behandelen je gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring: www.depanne.be/privacy. De 3 meest originele én de 3 foto’s van de verste reisbestemmingen winnen cadeaucheques van De Panne. Je kan met deze cadeaucheques je aankopen doen bij meer dan 150 deelnemende handelaars in onze gemeente. Alle info op www.depanne.be/cadeaucheque. Heb jij nog geen herbruikbare shoppingtas van De Panne? Voor € 1 kan je er eentje kopen aan de balie van de dienst Toerisme. Veel succes!

Alle info over de cadeaucheque van De Panne vind je op www.depanne.be/cadeaucheque.
Heb je nog geen herbruikbare shoppingtas van De Panne? Je kan er voor € 1 eentje kopen aan de balie van Toerisme.

Meer info

Reglement fotowedstrijd ‘Herbruikbare shopping-tas op reis’ 

Het gemeentebestuur van De Panne is de organisator van deze fotowedstrijd en dient om het gebruik van een herbruikbare tas te stimuleren alsook om de cadeaucheques van De Panne te promoten. Hiervoor is het onderstaande reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd.

  1. Organisatie

Dit reglement omvat de modaliteiten van de fotowedstrijd die gemeente De Panne organiseert. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van het gemeentebestuur De Panne, dienst Lokale Economie, Zeelaan 21, 8660 De Panne. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Het stadsbestuur kan op elk moment met onmiddellijke inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt gemeld op www.depanne.be/tasopreis.

De fotowedstrijd van gemeente De Panne is toegankelijk voor iedereen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

  1. Wedstrijd

De fotowedstrijd van Gemeente De Panne verloopt als volgt: Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via het digitaal opsturen van een fotobestand. Om deel te nemen, stuurt u uw foto van maximum 5MB, waarop duidelijk de herbruikbare tas van De Panne (Ik shop in De Panne) te zien is naar lokale.economie@depanne.be met een korte uitleg over de bestemming (verblijfsadres hotel of logeerplaats) tellend voor de afstand, de datum (tussen 01/06/2019 en 31/08/2019) en plaats waar de foto werd genomen. Bij twijfel over de datum kan er gevraagd worden om deze te bewijzen. Wie nog geen nieuwe herbruikbare tas van De Panne heeft kan die aankopen aan de balie van Toerisme De Panne vooraan in het gemeentehuis, Zeelaan 21, 8660 De Panne.

De opdracht van de wedstrijd is: Stuur ons een foto in die genomen werd op vakantie of uitstap met de nieuwe herbruikbare shopping-tas van De Panne erop voor 01/09/2019.

De wedstrijd loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019

Er zijn in totaal 6 prijzen te winnen met deze fotowedstrijd, in 2 categorieën en worden uitbetaald met cadeaucheques van De Panne, waarmee u in meer dan 150 winkels van De Panne en Adinkerke terecht kan. Er zijn 3 prijzen voor de verste bestemming (afstand in vogelvlucht gemeten vanaf Zeelaan 21 in De Panne (adres gemeentehuis) tot Centrum stad/gemeente vakantiebestemming) en 3 prijzen voor de origineelste foto’s gekozen door een jury (De jury wordt aangeduid door de organisator, waarin minimum 1 amateur of professionele fotograaf zit). De prijzen in beide categorieën zijn voor de eerste: € 125 cadeaucheques van De Panne, de tweede: € 75 aan cadeaucheques van De Panne en de derde: € 25 aan cadeaucheques van De Panne. De winnaars worden tegen eind september via mail en/of brief verwittigd.

Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in publicaties van het gemeentebestuur De Panne. Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury voor de origineelste foto’s. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Elke deelnemer kan maximum drie foto’s opsturen. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal het gemeentebestuur van De Panne vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Wij behandelen je gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring: www.depanne.be/privacy.

Het gemeentebestuur heeft het recht om ongepaste foto’s te weigeren of te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten. Het gemeentebestuur kan foto’s elimineren indien er aanwijzingen zijn van misbruik. Foto's komen niet in aanmerking voor deze wedstrijd indien:

  • het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming herkenbaar op afgebeeld staan;
  • ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn;
  • afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes);
  • de deelnemer niet over de rechten beschikt om de foto te publiceren.

Deze lijst is niet uitputtend. Op het weigeren of verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd. 

  1. Geschillen

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege het gemeentebestuur van De Panne.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. Desgevallend zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Veurne bevoegd.

  1. Contact

Bij problemen voor het opsturen van uw foto of andere vragen bij de wedstrijd, kan u terecht bij de dienst Lokale Economie via het e-mailadres lokale.economie@depanne.be. Vermeld in het onderwerp steeds 'Fotowedstrijd 2019'.

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019