Gemeente De Panne

Leegstand en verwaarlozing

Wat is leegstand?

Een woning die langer dan 12 aaneensluitende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw.

Nadelen bij leegstand:

  • Langdurig leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving.
  • Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning.
  • Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw op de inventarislijst van leegstaande gebouwen staat.

Wat is verwaarlozing?

Een gebouw en of woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten, schilderwerk, glas, gordijnen …

Nadelen bij verwaarlozing:

  • Verwaarloosde gebouwen en of woningen vervuilen het straatbeeld en verloederen de omgeving.
  • Het pand of de woning verliest zijn waarde.
  • De herstel of renovatiekosten lopen hoog op naargelang het langdurige verwaarlozen van een gebouw en / of woning.
  • Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw opgenomen werd op de inventarislijst van verwaarloosde en verkrotte woningen of gebouwen.

Inventarislijsten wat en waarom?

Inventarislijst van leegstaande gebouwen en woningen

Waarom?

Om de leegstand van gebouwen en woningen te voorkomen en te bestrijden in de gemeente.

Wat?

De leegstand van een woning of gebouw wordt vastgesteld en geïnventariseerd door de gemeente.
Deze inventarislijst van leegstaande gebouwen en woningen vormt het leegstandsregister. Als een woning of gebouw langer dan één jaar in het leegstandregister is opgenomen zal de eigenaar een leegstandsheffing moeten betalen die jaarlijks verhoogt tot het pand uit het register is geschrapt. Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente.

Inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en woningen

Waarom?

Om verloedering van het straatbeeld, veroorzaakt door verwaarloosde woningen en gebouwen, te voorkomen en te bestrijden .

Wat?

De verwaarlozing of bouwvalligheid van een woning of gebouw wordt vastgesteld en geïnventariseerd door de gemeente. Als een woning of gebouw langer dan één jaar op de inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en woningen is opgenomen zal de eigenaar een heffing moeten betalen die jaarlijks verhoogt tot het pand uit de inventarislijst is geschrapt. Om een pand uit de inventarislijst van verwaarloosde gebouwen te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente.

Gemeentelijke belastingreglementen

Contact

Financiën

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
Zie medewerkers
e-mail
ontvanger@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken wij van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u enkel op afspraak, 'zie medewerker' voor het juiste telefoonnummer of mailadres.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021