Gemeente De Panne

Garzebekeveld

#cabour, #garzebekeveld

De fossiele duinen van Adinkerke, beter gekend als de Cabourduinen en Garzebekeveld, zijn één van de best bewaarde fossiele duingebieden van Noordwest-Europa. Sommige delen van dit 107,5 hectare groot gebied zijn al 5000 jaar oud! Ze hebben dan ook een grote ecologische waarde en genieten bijzondere bescherming van Vlaanderen en Europa. Typische duinplanten nestelen zich er terwijl de blauwvleugelsprinkhaan en het zanddoorntje symfonisch tsjirpen. 

De troeven

  • Speelzone in Garzebekeveld
  • Relicten (bunkers) WOII
  • Museum waterwinning en museum WOII in Cabour
  • Zeldzame ontkalkte duinen met specifieke vegetatie
  • Grensoverschrijdend duingebied

Uniek duinenlandschap op 3,5 km van de zee

De fossiele duinen van Adinkerke liggen zo’n 3,5 km landinwaarts in Adinkerke, een deelgemeente van De Panne. Dit oude duinenlandschap behoort tot het natuurreservaat Duinen en Bossen van De Panne. De fossiele duinen bestaan uit twee deelgebieden: de Cabourduinen en het Garzebekeveld en zijn zelfs binnen de europese context zeldzaam!
 

Cabour, ontkalkte en zeldzame duinen

In de Cabourduinen (89 ha) kon de regen eeuwenlang de oorspronkelijk aanwezige kalk uit het duinzand wegspoelen. Hierdoor tref je hier specifieke fauna en flora aan. Zandzegge- en korstmossteppes, duingraslanden, struwelen, duinheidevegetatie en bosjes wisselen elkaar af. Je vindt er ook planten als klein tasjeskruid, duin- en hondsviooltje, geel zonneroosje en vele mossen en korstmossen.
De Cabourduinen zijn eigendom van de Intercommunale Waterleidingmaatschappij van Veurne-Ambacht. Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beheer.
 

Sporen van oorlogsverleden in Cabour

Tijdens WOI was er in Cabour een groot militair hospitaal. De nobelprijswinnares Marie Curie testte er de eerste toestellen met röntgenstralen uit.
Tijdens WOII werden er dan weer verschillende bunkers gebouwd die deel uitmaakten van de bekende atlantikwall ter verdediging van onze kust.


Garzebekeveld

Het Garzebekeveld en de randzones van de fossiele duinen vormen een overgangsgebied tussen hooggelegen, ontkalkte, voedselarme duinen en laaggelegen, soms kalkrijke, voedselrijke, kleiige poldergraslanden.
Op het Garzebekeveld heeft de mens een grotere invloed gehad, bijvoorbeeld bemestte men verschillende percelen zeer intensief. De natuurwaarde van het Garzebekeveld was hierdoor tot enkele jaren geleden beperkt. Dankzij een goed maai- en graasbeheer gaat het Garzebekeveld gelukkig een betere toekomst tegemoet.
De afgeschuinde, drassige oevers van de Ringsloot rond De Moeren, ooit een uitgestrekt lagune- en moerasgebied, vormen een uitgelezen verblijfplaats voor watersnippen, blauwe en kleine zilverreigers, enzovoort. Verscheidene zeldzame zeggen en russen, fraai duizendguldenkruid en wilde selder doen het hier bijzonder goed.
 

Vlaamse en Europese bescherming

Vanwege hun bijzondere ecologische waarde genieten de fossiele duinen van Adinkerke Europese bescherming. Ze maken deel uit van Natura 2000 en de Habitatrichtlijn. 

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19/ 058-42 97 19
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen is de dienst Milieu enkel te bereiken mits een afspraak.
U kunt een afspraak maken via milieu@depanne.be

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.