Gemeente De Panne

Natuurinrichting Garzebekeveld en natuurgebied Zwartenhoek bij de Drie Vijvers

Een groot deel van het Garzebekeveld werd in 2001 aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het Garzebekeveld is namelijk grotendeels beschermd duinengebied, dat tot dan toe gebruikt werd als weide. Marc Leten tekende een prachtig project uit voor natuur en recreatie in combinatie met speelterreinen, dat in november 2002 ter advies werd voorgesteld aan het schepencollege en aan de milieuraad en de jeugdraad. Het verder beheer van dit gemeentelijk natuurgebied werd dan ook overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De uitvoeringswerken startten in 2004. Een nieuw en veelbelovend natuurgebied werd aldus gecreëerd in Adinkerke. Ook aan de 'Zwartenhoek', rond het recreatiedomein 'De 3 Vijvers', tegen de Franse grens, is het Agentschap Natuur en Bos in 2005 gestart met de inrichting van hun domein. Samen met de vijvers Markey, het Garzebekeveld en domein Cabour, krijgt Adinkerke, net als kern De Panne, stilaan ook de veelbelovende 'groene gordel' rond haar stadskern, met tal van natuur- en recreatiemogelijkheden.

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.