Gemeente De Panne

Visie 'De Panne Proper'

in de vuilbak, da's proper

De visie 'De Panne Proper' bundelt de inspanningen die de gemeente reeds doet en wat de komende jaren gepland is. De Panne proper maken én houden, vraagt niet alleen een inspanning van de gemeentelijke diensten, het is ieders verantwoordelijkheid: van inwoners, tweedeverblijvers én bezoekers van De Panne.

EEN CAMPAGNE DIE IN HET OOG SPRINGT

Aan de hand van een opvallende communicatiecampagne wil de gemeente iedereen van haar ambitie overtuigen en het sociale draagvlak verhogen. Met de korte en krachtige slogan ‘De Panne Proper!’, de opvallende kleur ‘fuchsia’ én leuke ‘proper’-spreuken is de gemeente ervan overtuigd dat de campagne zal opvallen én gedragen worden.

FOCUS OP SENSIBILISATIE EN SOCIALE CONTROLE

Een aantal instrumenten binnen de gemeentelijke reglementering zullen de ‘De Panne Proper’-campagne kracht bijzetten. Hoewel de focus ligt op het sensibiliserende aspect en de kracht van sociale controle, zal de bestaande reglementering inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties de komende jaren worden aangepast zodat voor bepaalde flagrante overtredingen een nultolerantie kan gelden.

DE GEMEENTE GEEFT HET GOEDE VOORBEELD

De gemeente investeerde in personeel, een betere structuur en nieuw materiaal (zoals bv 2 multifunctionele straatveegmachines voor de reinigingsdienst). Er werd ook een vaste verfraaiingsploeg samengesteld die zone per zone in zijn geheel aanpakt: op korte termijn verwijderen ze onkruid, herstellen ze kapot straatmeubilair, reinigen ze verkeersborden en bestrating.


3 MANIEREN OM VAN JE HUISHOUDELIJK AFVAL AF TE RAKEN

Je vuilniszak op vaste ophaaldagen voor je deur plaatsen? Het blijft ook in de toekomst een mogelijkheid. Maar de gemeente wil dit, gezien de vele nadelen, zo veel mogelijk ontmoedigen. Er komen goedkopere alternatieven: de DIFTAR-container voor huishoudelijk afval (sinds oktober 2017) en publieke DIFTAR-afvalstraatjes (nieuw in Vlaanderen!). Deze alternatieven zijn niet verplicht, maar sterk aanbevolen.

DIFTAR@HOME

Concreet komt het erop neer dat je enkel betaalt voor de kilo’s afval die je aanbiedt (plus een forfaitaire kostprijs per lediging). Wie dus slim met zijn afval omgaat en goed sorteert, kan flink wat besparen. Er is keuze uit containers in 3 volumes: 40l, 120l en 240l. Bij elke lediging wordt de container (met ingebouwde chip) gewogen en wordt het correcte bedrag van je ‘lopende rekening’ gedebiteerd. Met een app zal je steeds zien hoeveel provisie je nog staan hebt. De gemeente ging hiermee van start op 1 oktober 2017.

DIFTAR-AFVALSTRAATJES

Afvalstraatjes zijn geen nieuw gegeven meer, maar DIFTARafvalstraatjes wel: toestellen die het aangeboden afval wegen, zijn een primeur voor Vlaanderen. Afvalstraatjes zijn een soort mini, ondergrondse containerparkjes waarin je huishoudelijk afval, PMD, papier&karton en glas kan deponeren. Alle fracties zijn gratis, behalve restafval. Betalen voor de kilo’s restafval die je aanlevert kan met munten of een waardekaart. Je kan je als gebruiker (inwoner, tweedeverblijver…) registeren en zal een gepersonaliseerde kaart ontvangen waarmee je je kan identificeren aan het afvalstraatje.
Met een gelijkaardige software als de DIFTAR-containers aan huis, zal je enkel betalen voor wat je aanbiedt. Gezien je zelf de inspanning doet om je afval weg te brengen en er dus minder kosten voor een gemeentelijke ophaling zijn, is een afvalstraatje het goedkoopste alternatief om van je afval af te raken.

IN HET STRAATBEELD

Als de gemeente verwacht dat iedereen het straatbeeld netjes achterlaat, is het cruciaal om voldoende afvalrecipiënten te voorzien. De komende 3 jaar zullen alle bestaande straatvuilbakken vervangen worden door semi-ondergrondse straatvuilbakken met een kleine inwerpopening (om het dumpen van huishoudelijke afvalzakjes te voorkomen). Er komen ook extra hondenpoepzuilen en enkele afvalstraatjes.
De precieze locaties moeten nog bepaald worden, maar bij de heraanleg van bepaalde straten wordt dit sowieso ingepland. De timing van installatie zal variëren, Koningsplein is al operationeel.

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.