Gemeente De Panne

Visie 'De Panne Proper'

in de vuilbak, da's proper

In 2016 werd de ambitie geformuleerd om De Panne tot de properste kustgemeente uit te roepen. Gemeentebestuur, inwoners, tweedeverblijvers en toeristen, iedereen heeft de voorbije jaren zijn steentje bijgedragen om cachet en uitvoering te geven aan de campagne.

Fuchsia heeft ons straatbeeld gekleurd, dat is een feit. Hondenpoepruiters, De Panne Proper-stickers allerhande,... overal worden we overtuigd van de ambitie van De Panne : Proper zijn en Proper blijven!

GEREALISEERDE ACTIES

1  Het straatbeeld

Mijn Mooie Straat :

Via de Mooimakers werd een webplatform ontwikkeld om via smartphone of tablet het sluikstorten en de kleine slordigheden op een snelle en gecentreerde manier bij de dienst Technische Zaken te doen terechtkomen. In de huidige fase is het nog steeds voor intern gebruik, in de tweede fase kan dit ter beschikking gesteld worden voor het publiek.

Straatverfraaiingsploeg/Groot-onderhoud ploeg :

De dienst Technische Zaken stelde een straatverfraaiingsploeg samen die op regelmatige basis het onkruid aanpakt in de straten, in de herfst bladeren raapt,...

Een groot-onderhoud ploeg staat ook nog steeds in om op korte termijn bepaalde stukken straten of pleinen terug in orde te zetten : trottoirpalen rechtzetten, straatnaamborden vernieuwen,...

Hoge drukreiniger met stoom :

Na het testen van een hoge drukreiniger met stoom die straatmeubilair en bestrating reinigt, onkruid verwijdert,.., werd beslist om hierin te investeren.

2  Straatvuilbakken

Een vuilnisbakkenplan werd opgemaakt : Het gebruik van de vuilnisbakken werd bekeken, rekening houdend met de looplijnen. Op basis van deze resultaten werd beslist vuilnisbakken bij te plaatsen of ook weg te nemen indien misbruik werd vastgesteld.

In maart 2017 werden 100 bestaande straatvuilbakken vervangen door half-ondergrondse straatvuilbakken met een inhoud van maar liefst 200 liter die gedeeltelijk ondergronds ingewerkt zijn, volledig in inox vervaardigd. Het grote voordeel van de grotere capaciteit is de verlaging van de ophaalfrequentie. Ook de zakjes met huishoudelijk afval worden geweerd door de kleine inwerpopening.

In 2018 werden nogmaals 75 stuks straatvuilbakken vervangen door hetzelfde type.

3  Hondenpoepbuizen

Er stonden reeds heel wat hondenpoepbuizen, maar 20 extra stuks zijn geplaatst, vooral naast de hondentoiletten. Ook zijn nog steeds hondenpoepzakjes te koop op de gemeente en op het recyclagepark.

4  DIFTAR-container voor huishoudelijk afval

Vanaf oktober 2017 is het systeem van DIFTAR-containers geïntroduceerd. De containers zijn beschikbaar in 40L, 120L of 240L en kunnen gratis aangevraagd worden bij dienst milieu of rechtstreeks bij de intercommunale IVVO. De betaling gebeurt via een provisierekening met een vast aanbiedingskost per container en een vast bedrag per aangeboden kilogram.

5  Afvalstraatjes

In navolging van diverse grote steden en kustgemeentes, start De Panne met het implementeren van een 7-tal afvalstraatjes in het straatbeeld met ondergrondse containers volgens het DIFTAR-principe, het afval dient dus te worden gewogen door het toestel. Alsook zullen straatvuilbakken voor restafval en glasbollen bijgeplaatst worden.

Elke geregistreerde gebruiker (bewoner, tweedeverblijver,..) zal beschikken over een gepersonaliseerde kaart waarmee hij zich zal kunnen identificeren aan de afvalcontainer. De toeristen/verblijvers zullen een wegwerpkaart kunnen kopen in immokantoren, winkels, dienst Toerisme De Panne,..waarmee een bepaald gewicht (32 kg/64 kg) zal gedeponeerd kunnen worden.

Hierbij zitten we in de fase van het opmaken van het bestek. We hopen de eerste afvalstraatjes midden 2020 in ons straatbeeld te zien.

6  Asbakken

Ter bestrijding van het peukenprobleem, werden de zuilen van de ondergrondse straatvuilnisbakken in de Zeelaan voorzien van een asbak. Deze gelijken que vorm en kleur op een echte sigaret en vallen hierdoor beter op. Verder werden ook een aantal semi-ondergrondse vuilnisbakken voorzien van een asbak als proefproject. 

Tijdens de zomer worden recipiënten verdeeld op het strand, in samenwerking met horeca en concessionarissen. 

7  Zwerfvuilacties

Jaarlijks wordt er in maart in samenwerking met onze verenigingen nog steeds aan de zwerfvuilacties deelgenomen, in 2019 daagden voor de zwerfvuilactie van IVVO maar liefst 156 vrijwilligers op. Hiernaast nemen de Side Shore Surfers de ENECO Beach Cleanup voor hun rekening.

8  Gemeentelijke diensten

Dag in dag uit blijven de gemeentelijke diensten voor een netter straatbeeld zorgen! De reinigingsdiensten poetsen dagelijks de straten, pleinen,..., de plantsoendienst onderhoudt onze groene perkjes, de klusjesdienst zorgt voor het groot-onderhoud van palen, banken,... de evenementendienst zorgt dat na elke festiviteit alles er terug even proper bij ligt als voordien,...

9  Handhavingsacties

Het zakjesdroppen blijft een moeilijk punt en blijven we dan ook intensief bestrijden mbv de GAS-ambtenaren. Met pamfletten zal in de toekomst verder huis-aan-huis gesensibiliseerd worden.

 

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19 / 058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.