Gemeente De Panne

Inrichtingsplan De Moeren

Dit project kadert in uitvoering van het vroeger vastgestelde Landinrinrichtingsproject De Westhoek, dat meerdere gemeenten omvat. Het project De Moeren sluit voor ons ook aan op het gebied ten zuiden van de ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke. Het plan is een bundel van 71 blz. waarbij de te nemen maatregelen voor betere wandel-, fiets- en ruiterpaden maar ook voor de infrastructuur van bruggen (onder andere de wandel- en fietsbrug over de A18 op de grens), waterwegen en verbindingswegen worden omschreven.

Het plan voorziet in maatregelen voor het vrijwaren van de kansen voor ecologisch herstel en opwaardering van het netwerk van polderwaterlopen binnen het gebied, maatregelen in functie van het recreatief medegebruik, maatregelen voor het behoud en de versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke identiteit van het gebied, maatregelen in functie van het verbeteren van de verkeersveiligheid en maatregelen in functie van de watervoorziening voor de landbouw. Het project werd gerealiseerd in 2010.

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.