Gemeente De Panne

Hoeveel mag ik bijverdienen als gepensioneerde ?

Een rust- en/of een overlevingspensioen genieten en nog een beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige uitoefenen. Het kan !

Als de inkomsten van uw beroepsactiviteit de hieronder vermelde grensbedragen op jaarbasis niet overschrijden dan blijft het pensioen volledig betaalbaar.

Sedert 1.1.2015 wordt het percentage waarmee de toegelaten grens wordt overschreden afgetrokken van het pensioenbedrag. Dat betekent dat het pensioen pas volledig wordt geschorst van zodra de toegelaten grens met 100 % wordt overschreden. Tot eind 2014 gold een maximale overschrijding van 25 %. Door deze maatregel hebben weduwen en weduwnaars die nog geen rustpensioen genieten en haltijds of zelfs voltijds blijven verder werken mogelijks  toch recht op een "beperkt" overlevingspensioen. (grensbedrag = 18.154 bruto/jaar)

Als u een gezinspensioen ontvangt dan mag ook uw echtgeno(o)t(e) een toegelaten beroepsactiviteit uitoefenen en behoudt u het gezinsbedrag. Een overschrijding van het grensbedrag is echter niet toegelaten als je het gezinsbedrag wilt behouden.

 

toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden of voor wie uitsluitend een overlevingspensioen geniet

 

Toegelaten

beroepsinkomsten

2018

voor wie een rustpensioen

(al dan niet gecombineerd

met overlevingspensioen)

geniet vóor de wettelijke

pensioenleeftijd (= vóór 65 jaar) en geen loopbaan van 45 jaar heeft.

 

zonder kinderlast

 

met kinderlast

 

Als werknemer (bruto)

 

€ 8.022

 

€ 12.033

 

Als zelfstandig of helper(netto)

 

€ 6.417

 

€ 9.626

 

 _______________________________________________________________________________

Toegelaten

beroepsinkomsten

2018

voor wie enkel een overlevings-

­pensioen geniet en minder dan           

65 jaar oud is

 

 

zonder kinderlast

 

met kinderlast

 

Als werknemer (bruto)

 

€ 18.677

 

€ 23.346

 

Als zelfstandig of helper (netto)

 

€ 14.942

 

€ 18.677

 

 ______________________________________________________________________________

Toegelaten beroepsinkomsten 2018

voor wie enkel een overlevingspensioen

geniet en 65 jaar of

ouder is

 

 zonder kinderlast

met kinderlast

als werknemer (bruto)

 € 23.170

€ 28.184

als zelfstandige (netto)

 € 18.536

€ 22.547

 

Gepensioneerden die minstens 65 jaar zijn mogen ongeacht het aantal jaren dat ze hebben gewerkt ONBEPERKT bijverdienen. Dit geldt ook voor gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn maar een loopbaan van minstens 45 jaren hebben.

De vermelde beroepsinkomensgrenzen gelden zowel in de regeling van de werknemerspensioenen, de pensioenen voor zelfstandigen en de ambtenarenpensioen.

Sinds enkele jaren is de aangifte van een toegelaten beroepsactiviteit niet meer nodig op enkele uitzonderingen na. (informeer u bij de dienst sociale zaken in De Boare) Ook het aangetekend schrijven aan de werkgever en de melding van de werkgever aan de pensioendienst werd afgeschaft.

 

 

 

 

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019