Gemeente De Panne

Gebouwen een naam toekennen

Als je een naam wil toekennen aan je vergunde villa of residentie, moet je hiervoor een brief ter goedkeuring richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Op die manier kan nagegaan worden of de voorgestelde naam niet reeds in gebruik is voor een ander gebouw. Gezien ook de hulpdiensten vaak gebruik maken van die namen moet dubbelgebruik vermeden te worden.

Ook wordt ernaar gestreefd om bij nieuwbouwprojecten de naam van het oorspronkelijke gebouw te behouden (indien dit gekend is).

Het is echter niet noodzakelijk dat een villa een naam toegekend krijgt.

Hieronder kun je de lijst downloaden van de reeds toegekende gebouwennamen.

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 79
e-mail
omgeving@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening en enkel op afspraak.

De dienst Omgeving en Ruimtelijk Beleid is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 058-42 97 66 of via mail omgeving@depanne.be om uw afspraak in te plannen.

Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Op volgende dagen is de dienst gesloten:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021