Gemeente De Panne

Onderwijscheques

ONDERWIJSCHEQUES

Je kan bij het OCMW onderwijscheques kopen om een deel van de schoolkosten te  betalen. Voor één onderwijscheque betaal je € 2 en je kan er voor € 10 mee betalen op school. Een tegemoetkoming van 80 % dus!

Voor wat?

 • verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement
 • schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school
 • sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden
 • verplichte boeken, werkmateriaal, kopies, afgeleverd door de school
 • zwem- en turngerei, afgeleverd door de school
 • schoolmaaltijden

De cheques kun je niet gebruiken voor het betalen van drankjes en snacks, of voor klas- en leerlingenfoto’s die op school gemaakt worden.

Voor wie?

 • de leerlingen of studenten moeten in De Panne gedomicilieerd zijn
 • de leerlingen of studenten zijn ingeschreven in kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs en volgden het vorige schooljaar regelmatig de lessen
 • het gezinsinkomen van 2017 mag niet hoger zijn dan € 18.355,43, te verhogen met € 3.394,38 per gezinslid dat niet de aanvrager is (barema rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering – het vroegere omnio-statuut)
 • het totale niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het gezinshoofd mag niet meer dan € 750 bedragen

Aantal cheques

Per schooljaar kan je een maximaal aantal cheques kopen:

 • per leerling in het kleuter onderwijs: 4
 • per leerling in het lager onderwijs: 4
 • per leerling in de eerste graad van het secundair onderwijs (1ste en 2de jaar): 6
 • per leerling in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs (3de tot en met 7de jaar): 8

Per student in het hoger onderwijs en per schooljaar wordt een forfaitaire tegemoetkoming van € 200 verleend. Deze som wordt uiterlijk op 31 januari volgend op de datum van aanvraag overgeschreven op het bij aanvraag opgegeven rekeningnummer.

Hoe aanvragen?

31 maarDe cheques moeten aangevraagd en betaald worden bij het OCMW. Dit kan jaarlijks tussen 1 augustus (voorafgaand aan het schooljaar) en 30 juni einde schooljaar.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • recentste aanslagbiljet personenbelasting (2016-2017)
  of een attest van financiële hoedanigheid
 • recentste aanslagbiljet onroerende voorheffing (niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van maximaal €750), als het gezin over een eigendom beschikt
 • bewijs van schoolaanwezigheid tijdens het vorige schooljaar
  (enkel nodig voor de aanvragen hoger onderwijs en universiteit)    

Graag een beetje hulp?

De medewerkers van het OCMW helpen graag bij jouw aanvraag en geven met plezier meer informatie.