Gemeente De Panne

Duinhoekstraat - start werken in 2022

De onteigeningen in de Duinhoekstraat zijn afgerond.

De omgevingsvergunning voor het plan van de bovenaanleg werd niet goedgekeurd wegens de parking tussen huisnummer 66 en 78. Er werd een tweede omgevingsaanvraag ingediend. Indien deze door de verschillende instanties wordt goedgekeurd, plant het lokaal bestuur de werken op te starten in 2022.

De werken zullen verlopen in 4 deelfasen

- kort stuk Langeleed: heraanleg + rioleringswerken
- Duinhoekstraat 1e deel (midden Duinhoekstraat tot Langeleed)
- Duinhoekstraat 2e deel (rondpunt Moeder Lambik-midden Duinhoekstraat)
- Fietspaden Langeleed- Frankrijk

Meer info

Voorgeschiedenis

Het vorig gemeentebestuur nam het oude dossier van de Duinhoekstraat opnieuw onder handen. Het volledige straatbeeld wordt aangepakt: er komen gescheiden fietspaden tot de Langeleedstraat, daarna een dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de oneven nummers tot de parking van supermarkt Wimpie (waar de spoorweg de straat kruist) om op het einde van de Duinhoekstraat weer te splitsen in een enkelrichtingsfietspad aan weerszijden, een volwaardig voetpad aan de kant van de oneven nummers, een nieuwe gescheiden riolering, een nieuwe rijweg en nieuwe openbare verlichting.

Studiebureau Jonckheere  werd aangesteld om te onderhandelen over de onteigening en dus alle betrokkenen een financieel voorstel te doen. Zij stelden ook de verkoopbeloftes op. In 2014 werden de dossiers overgemaakt aan het Dienst Vastgoedacties van het Vlaams Gewest. De ex-schepen van openbare werken, Johan Blieck, zette druk achter het dossier bij minister Crevits. Met een mooi resultaat: goedkeuring van Financiën en een ministerieel besluit waarin een totaal onteigeningsbedrag van 3 miljoen euro definitief wordt goedgekeurd.

De onteigeningsaktes konden door de Dienst Vastgoedacties worden opgemaakt. In de loop van 2015, 2016 en 2017 worden de aktes effectief getekend. Na betekening kunnen de aktes worden uitbetaald. In 2017 zijn enkele wettelijke onteigeningen opgestart. Agentschap Wegen en Verkeer kan na afhandeling van alle onteigeningen de werken plannen en de aanbesteding opstarten.

Het definitief ontwerp werd in de gemeenteraad van 4 juni 2018 goed gekeurd. Dit werd voorgelegd aan ANB (Agentschap Natuur en Bos) en onroerend erfgoed. De gemeente kreeg negatief advies op de bouwvergunning, bijgevolg diende de procedure heropgestart te worden.

De werken zelf worden gedragen door verschillende instanties: IWVA (1.025.000,00 euro), Module 13 (1.900.000,00),  het Agentschap Wegen en Verkeer (350.000,00) en de gemeente De Panne (187.500,00 euro + openbare verlichting). Module 13 is een samenwerkingsovereenkomst tussen De Panne en het Vlaams Gewest, waarbij het Vlaams Gewest instaat om de nieuwe fietspaden te financieren.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021