Gemeente De Panne

Autodelen

Autodelen - een gezamenlijke auto gebruiken als je hem nodig hebt - raakt meer en meer ingeburgerd. De gemeente wil op dat vlak een voortrekkersrol spelen en heeft een proefproject opgestart waarbij een auto uit het eigen wagenpark gedeeld wordt met de inwoners. 

De Panne doet aan autodelen. Zo wordt niet alleen ingezet op duurzame mobiliteit, maar worden ook kosten bespaard. Een Renault Clio uit het gemeentelijk wagenpark die op vandaag enkel overdag gebruikt wordt, wordt nu ook ’s avonds en tijdens het weekend ter beschikking gesteld voor alle inwoners. De auto kan worden geleend op werkdagen tussen 17.00u en 7.00u en in het weekend van vrijdag 17.00u tot maandag 7.00u. 

Hoe ontleen je deze wagen? 

  • Om deel te nemen aan het autodeelsysteem word je lid van Autodelen.net. Hiervoor maak je 10 euro over op het rekeningnummer van Autodelen.net vzw BE50 7340 1082 6118.
  • Je wordt gebruiker en kunt de auto reserveren na ondertekening van de uitleenovereenkomst en het huishoudelijk reglement, betaling van de waarborg van 75 euro op het rekeningnummer van de gemeente BE95 0910 0021 6358, voorlegging van een kopie van je rijbewijs en je identiteitskaart en na het bijwonen van een uitleg en demonstratie over het gebruik van de auto. Alle deelnemende leden van één gezin moeten zich afzonderlijk inschrijven en de overeenkomst en het huishoudelijk reglement ondertekenen. Dit gebeurt in het gemeentehuis, Zeelaan 21, dienst Secretariaat.
  • Een rit reserveren gebeurt via het online reservatiesysteem van Keyzee. Daartoe moet je een app installeren op je smartphone.
  • Een rit kost 0,35 euro per km en 1 euro per begonnen gebruiksuur. In deze prijs zijn alle kosten vervat (verzekering, onderhoud, taksen, benzine).
  • Driemaandelijks ontvang je een factuur. 

Duurzame mobiliteit 

Autodelers maken meer gebruik van het openbaar vervoer en zachte vervoersmodi. En omdat een gedeelde wagen gemiddeld zorgt voor het verdwijnen van 4 tot 12 wagens, komt in de gemeente ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speeltuinen… Het delen van een gemeentelijke wagen biedt heel wat troeven, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor jou. Een win-winsituatie dus. 

Deel mee! 

De gemeente laat zich in dit project ondersteunen door Autodelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen, dat alle vormen van autodelen promoot. Mensen die een privéwagen willen delen met buurtbewoners, kunnen terecht bij Cozycar, een dienst van Autodelen.net. Cozycar telt momenteel meer dan 5.300 leden in gans België en 550 gesloten autodeelgroepen die één of meerdere wagens delen. Staat ook jouw wagen veel meer stil dan je lief is? Cozycar.be helpt je om samen met je buurt een wagen te delen. Meer info op 09-242 32 75 of hello@cozycar.be

Sleutels uitwisselen hoeft niet meer 

Momenteel loopt een proefproject met Keyzee, een smartphone oplossing voor autodelen. Wie de gedeelde auto van de gemeente gebruikt, kan die openen met zijn of haar smartphone. Dit maakt het uitwisselen van sleutels overbodig. Maar uiteraard wordt er ook voor gezorgd dat wie geen smartphone heeft, toch de wagen kan gebruiken.

Contact

College van Burgemeester en Schepenen

Mobiliteit

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 27
fax
058-42 16 17
e-mail
wouter.deruwe@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Wouter Deruwe

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:
9.00u tot 12.00u

 Gesloten op volgende dagen:
- maandag 17 april 2017
- maandag 1 mei 2017
- donderdag 25 mei 2017
- maandag 5 juni 2017
- dinsdag 11 juli 2017
- vrijdag 21 juli 2017
- dinsdag 15 augustus 2017
- woensdag 1 november 2017
- donderdag 2 november 2017
- woensdag 15 november 2017
- maandag 25 december 2017
- dinsdag 26 december 2017