Gemeente De Panne

Autodelen

Autodelen - een gezamenlijke auto gebruiken als je hem nodig hebt - raakt meer en meer ingeburgerd. Het lokaal bestuur wil op dat vlak een voortrekkersrol spelen en deelt een auto uit het eigen wagenpark met de inwoners en tweedeverblijvers. 

De Panne doet aan autodelen. Zo wordt niet alleen ingezet op duurzame mobiliteit, maar worden ook kosten bespaard. Een Renault Clio uit het gemeentelijk wagenpark wordt ter beschikking gesteld voor alle inwoners en tweedeverblijvers. De auto kan op alle dagen en op eender welk tijdstip worden geleend, tenzij het lokaal bestuur de auto op het gewenste ogenblik voor eigen gebruik nodig heeft of dat de auto reeds door een andere gebruiker gereserveerd werd. 

Hoe ontleen je deze wagen? 

  • Je wordt gebruiker en kunt de auto reserveren na ondertekening van de uitleenovereenkomst en het huishoudelijk reglement, betaling van de waarborg van 75 euro op het rekeningnummer van de gemeente BE95 0910 0021 6358 en voorlegging van een kopie van je rijbewijs en je identiteitskaart. Alle deelnemende leden van één gezin moeten zich afzonderlijk inschrijven en de overeenkomst en het huishoudelijk reglement ondertekenen. Dit gebeurt in het Lokaal Bestuur, Zeelaan 21, dienst Secretariaat.
  • Voor het reserveren van een rit neem je contact op met het Onthaal (058 42 16 16) of kom je eens langs in het gemeentehuis.
  • Een rit kost 0,35 euro per km en 1 euro per begonnen gebruiksuur. In deze prijs zijn alle kosten vervat (verzekering, onderhoud, taksen, benzine).
  • Driemaandelijks ontvang je een factuur. 

Duurzame mobiliteit 

Autodelers maken meer gebruik van het openbaar vervoer en zachte vervoersmodi. En omdat een gedeelde wagen gemiddeld zorgt voor het verdwijnen van 4 tot 12 wagens, komt in de gemeente ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speeltuinen… Het delen van een gemeentelijke wagen biedt heel wat troeven, niet alleen voor het lokaal bestuur, maar ook voor jou. Een win-winsituatie dus. 

Deel mee! 

Het lokaal bestuur laat zich in dit project ondersteunen door Autodelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen, dat alle vormen van autodelen promoot. Mensen die een privéwagen willen delen met buurtbewoners, kunnen terecht bij Cozycar, een dienst van Autodelen.net. Cozycar telt momenteel meer dan 5.300 leden in gans België en 550 gesloten autodeelgroepen die één of meerdere wagens delen. Staat ook jouw wagen veel meer stil dan je lief is? Cozycar.be helpt je om samen met je buurt een wagen te delen. Meer info op 09-242 32 79 of hello@cozycar.be.

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

Mobiliteit

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

e-mail
soren.deroo@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u de dienst Mobiliteit via mail bereiken (soren.deroo@depanne.be). Kom NIET naar het gemeentehuis.  Dit kan enkel op afspraak.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.