Gemeente De Panne

Werken als jobstudent bij de gemeente

Zin in een vakantiejob als redder aan zee of als ehbo-hulp? Kids entertainen op het speelplein?
Het gemeentebestuur van De Panne werft iedere zomer meer dan honderd jobstudenten aan voor volgende functies: 

Functie

Locatie

Brevet vereist?

Leeftijd

Medewerker dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Talenkennis (vlot) NL – F – D – E
Rijbewijs B

18 jaar

Redder aan zee


(sollicitaties die na 28 februari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

Strand

Eén van deze brevetten:

 • Attest, uitgereikt door het WOBRA Redder aan zee
  + eventueel geldig bijscholingsattest.
 • Attest, uitgereikt door het WOBRA, waaruit blijkt dat je geslaagd bent in de proeven (uitgezonderd de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee. Dit attest is één jaar geldig. Na het slagen voor de proef zeezwemmen wordt het brevet uitgereikt.
 • Kandidaat-postoversten moeten in het bezit zijn van het brevet postoverste.

17 jaar

Strandhulp-
post


(sollicitaties die na 28 februari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

Strand

Student verpleegkunde, geneeskunde of brevet Rode Kruis of en andere studierichting die aansluit bij het werk in de hulppost.

Je komt in aanmerking als je dus medische studies volgt.

 • Ook het attest van het Rode Kruis (brevet eerste hulp + vervolgcursus (helper)), attest "verzorging" of attest "Ziekenwagenpersoneel (ZWP)" of "Dringende Medische Hulpverlener (DHM)" komen in aanmerking.


16 jaar


Sportstrand


(sollicitaties die na 28 februari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

Strand

Studierichting die aansluit op het werk op het sportstrand bv. student bachelor/regent lichamelijke opvoeding of student master/licentiaat lichamelijke opvoeding.

18 jaar

Kinderopvang

Zomervakantie:
(sollicitaties die na 28 februari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

Zaterdagwerk buiten de vakanties

BKO De Jutter

Attest animator in het jeugdwerk of studierichting die aansluit bij het werk in de kinderopvang / pedagogische studierichting bv. kleuterleid(st)er, onderwijzer(es)...

16 jaar

Speelplein


(sollicitaties voor de paasvakantie die na 31 januari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

(sollicitaties voor de zomervakantie die na 28 februari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

 

De Ravotter

Attest animator in het jeugdwerk.

Kandidaten voor de functie van hoofdanimator moeten het “attest van hoofdanimator” kunnen voorleggen.

16 jaar

SWAP


(sollicitaties voor de paasvakantie die na 31 januari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

(sollicitaties voor de zomervakantie die na 28 februari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet)

 

De Boare

Brevet animator in het jeugdwerk

16 jaar

 Meer inlichtingen bij:

 • Dienst Toerisme (inlichtingen over jobinhoud onthaalmedewerker):
  058-42 18 18
 • Dienst Personeel (sollicitatieprocedure – inlichtingen over werken als jobstudent of monitor):
  058-42 16 16
 • Dienst Sport (inlichtingen over jobinhoud redder – medewerker strandhulppost):
  058-42 18 20
 • BKO de Jutter (inlichtingen over jobinhoud animator in de kinderopvang):
  058-42 23 96
 • Dienst Jeugd (inlichtingen over jobinhoud animator speelplein – SWAP – Move-X): 
  058-42 21 94

Geïnteresseerd?

Solliciteren als jobstudent voor de zomerperiode kan tot en met 28 februari  (tenzij anders vermeld) via een online formulier per functie. andere wijzen van solliciteren worden niet aanvaard. Wil je voor meerdere functies solliciteren, dan stuur je dus meerdere formulieren door. Sollicitaties die na 28 februari binnenkomen, worden op de reservelijst gezet (tenzij anders vermeld).

Digitaal loket