Gemeente De Panne

Fietsdoorsteek Adinkerke

Fietsdoorsteek richting Houtstraat Fietsdoorsteek richting Houtstraat Feitsdoorsteek richting Ackethof Fietsdoorsteek richting Houtstraat Feitsdoorsteek richting Ackethof Logo West-Vlaanderen.jpg vlaamse-overheid.png Burgemeester Ann Vanheste Eerste schepen- schepen van openbare werken Johan Blieck Deputé Guido Decorte Eerste schepen- schepen van openbare werken Johan Blieck Infietsen van het fiestpad

Om fietsers een alternatief te geven voor de drukke Stationsstraat wordt ter hoogte van de spooroverweg werk gemaakt van een fietsdoorsteek enerzijds richting de wijk Kerkhouck en anderzijds richting de Houtstraat, Cosynmolen en Kamiel Topweg. De NMBS verleende reeds haar akkoord om dit op hun grond aan te leggen. Naast een veilige fietslaan richting de wijken, zullen er ook enkele parkingplaatsen worden aangelegd. Het geheel wordt aangekleed in het groen om het fietsen aangenamer te maken.

Beide fietsdoorsteken situeren zich ter hoogte van de spoorwegovergang in Adinkerke. Een eerste fietsdoorsteek gaat richting het Ackethof. Wanneer een fietser, vanuit De Panne, de spoorweg oversteekt, zal hij een vijftal meter verder rechts kunnen inslaan en doorrijden tot het Ackethof. Daarna de fietser of wandelaar het kerkhof doorkruisen, richting het Meester Vlaemynckplein en zo veilig de Dorpstraat bereiken. De tweede fietsdoorsteek gaat richting de Houtstraat/ wijk Cosynmolen. De fietser, komende van De Panne, zal net na de spoorwegovergang links kunnen indraaien (over de huidige parking spoorweg). Hij zal naast de spoorweg kunnen doorrijden tot de Houtstraat en zo veilig de Noordhoekstraat bereiken. Er zullen ook enkele parkeerplaatsen komen aan deze zijde.

De bouwvergunningsaanvraag werd eind augustus ingediend. Deze is op 3 november goedgekeurd.

Op de bewonersvergadering van de Noordhoekstraat, die doorging op 21 april, werd het ontwerp ook kort toegelicht.

Op 4 mei keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp goed.

Eind 2014 werd een subsidiedossier ingediend. Na een overtuigende uitleg van de schepen van openbare werken, Johan Blieck, bij de kwaliteitskamer van de provincie, werden de subsidies op 24 juni 2015 goedgekeurd. Deze subsidie valt onder het fonds Platteland Plus. Platteland Plus wordt gefinancierd door zowel Vlaanderen als de provincie West- Vlaanderen en is opgericht met als doel dorpskernen te vernieuwen en de rol van een dorp als aangename en aantrekkelijke woonplek te versterken. De gemeente heeft vooral ingespeeld op het verkeersveiliger maken van de dorpskern, één van de acties die Platteland Plus ondersteund.

De gemeente krijgt een subsidiebedrag van 44.020,53 euro ter beschikking. Op 14 september werden de werken gegund aan de firma De Brabandere voor het bedrag 131.382,62. 

Op 12 november zijn de werken gestart, het einde van de werken wasvoorzien na de jaarwisseling. De hinder in de Stationsstraat was beperkt.

Op vrijdag 29 januari werden de fietsdoorsteken officieel geopend in het bijzijn van deputé Decorte!

In een laatste fase dient nu nog de verlichting geplaatst te worden. Deze werd reeds gegund aan Eandis voor een totaalbedrag van 22.531,23 euro.

 

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021