Gemeente De Panne

Bewonerskaarten

Bewonerskaarten Dynastielaan en zijstraten

Vanaf 1 juli kunnen inwoners en tweedeverblijvers van de Dynastielaan en haar zijstraten met een bewonerskaart niet op de reguliere, betalende manier parkeren nabij hun woning. De zijstraten zijn de H. Consciencelaan, A. Vermeylenlaan, E. Belpairelaan, E. Verhaerenlaan, Panharinglaan, Pannepot en Schuilhavenlaan.

Testfase
Vorig jaar is het parkeerreglement aangepast en werden de Dynastielaan (gedeelte van de H. Consciencelaan tot en met de Schuilhavenlaan) en de zijstraten ervan een zone met betalend parkeren. Door deze aanpassing kreeg het bestuur heel wat suggesties van bewoners en tweedeverblijvers. Zo bleek onder andere de vraag naar een bewonerskaart voor de Dynastielaan heel groot. De invoering van een dergelijke kaart gebeurt nu vanaf 1 juli als test. De resultaten worden meegenomen in een nieuw parkeerplan dat tegen 2022 wordt opgemaakt. Als de bewonerskaart positief geëvalueerd wordt, kan het eventueel op grotere schaal uitgerold worden.

Aanpassing parkeerreglement
Over enkele jaren verloopt de concessieovereenkomst met het parkeerbedrijf Streeteo. Het bestuur gebruikt de resterende tijd om een aantal maatregelen uit te testen in functie van het nieuwe parkeerplan.

Principe
Met een bewonerskaart is het mogelijk om in een zone waar het betalend parkeren geldt, niet op de reguliere, betalende manier te parkeren. De bewoners van de Dynastielaan en de zijstraten ervan, krijgen echter geen fysieke kaart, maar een virtuele kaart die gecontroleerd wordt op basis van de nummerplaat. Dit betekent dat er per kaart slechts één nummerplaat toegekend kan worden. En per woongelegenheid kunnen er maximaal twee bewonerskaarten verkregen worden. De kaart kan ook enkel gebruikt worden om niet op de reguliere, betalende manier te parkeren in de Dynastielaan en de zijstraten, en dus niet in de rest van de betalende zone.

Tarief
Een bewonerskaart kost jaarlijks € 100 per nummerplaat. Wie twee auto’s laat registeren betaalt dus € 200 per jaar (geldig vanaf 1 juli tot en met 30 juni). Geïnteresseerden kunnen bij het parkeerbedrijf Streeteo terecht voor de aanschaf van één of twee bewonerskaarten.

Meer info?
Streeteo, Duinkerkelaan 56B, 8660 De Panne, 058-58 01 00, parkeren.depanne.be@streeteo.com, be.streeteo.com

Bewonerskaarten Adinkerke

Enkel wie gedomicilieerd is in één van volgende straten, kan een bewonerskaart verkrijgen:
- de Noordhoekstraat (gedeelte Stationsstraat - Cosijnmolen)
- de Dorpsstraat (gedeelte tot en met huisnummers 9-24)
- de Kasteelwijk (gedeelte van huisnummer 48 tot en met huisnummer 62)

-
 de Stationsstraat (gedeelte Dorpsstraat - De Pannelaan)
- de Heldenweg (gedeelte Stationsstraat - Ackethof)
- het Stationsplein
- de De Pannelaan
- de Duinhoekstraat (gedeelte tot en met huisnummers 44-55).
Ook uitbaters van een handelszaak in bovenvermelde straten kunnen een bewonerskaart bekomen op voorwaarde dat zij niet beschikken over een parkeerplaats op privaat terrein.

De eerste kaart is gratis. Er kan een tweede, derde en/of vierde kaart bekomen worden voor het bedrag van € 120 per kaart per jaar, met uitzondering voor de uitbaters van een handelszaak. Zij kunnen slechts één bewonerskaart verkrijgen (die gratis is). Bij verlies of diefstal kost een vervangende bewonerskaart eveneens € 120.

Er worden maximaal 4 kaarten uitgereikt per woongelegenheid. Wanneer de aanvrager zijn verzoek voor een bewonerskaart indient, moet hij een kopie afleveren van het inschrijvingsbewijs van alle vermelde voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft en moet hij zich komen aanbieden in het gemeentehuis met zijn identiteitskaart. Er kunnen maximum 4 nummerplaten op de bewonerskaart vermeld worden.

Een bewonerskaart voor Adinkerke kan je aanvragen bij Nancy Matten, dienst Secretariaat in het gemeentehuis (nancy.matten@depanne.be - 058-42 97 37).

Contact

Mobiliteit

Streeteo

adres

Duinkerkelaan 56B
8660 De Panne

tel.
058-58 01 00 / 058-41 07 22
fax
09-292 02 49 / 058-41 01 36
e-mail
parkeren.depanne.be@streeteo.com
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 9.00u – 12.00u
Dinsdag: 9.00u – 12.00u & 14.00u – 17.00u
Vrijdag: 9.00u – 12.00u & 14.00u – 17.00u (1)
Zaterdag: 9.00u – 12.00u (2)

(1) schoolvakanties enkel 9.00u – 12.00u
(2) enkel tijdens schoolvakanties