Gemeente De Panne

Bewonerskaarten

Enkel wie gedomicilieerd is in één van volgende straten, kan een bewonerskaart verkrijgen:
- de Noordhoekstraat (gedeelte Stationsstraat - Cosijnmolen)
- de Dorpsstraat (gedeelte tot en met huisnummers 9-24)
- de Kasteelwijk (gedeelte van huisnummer 48 tot en met huisnummer 62)

-
 de Stationsstraat (gedeelte Dorpsstraat - De Pannelaan)
- de Heldenweg (gedeelte Stationsstraat - Ackethof)
- het Stationsplein
- de De Pannelaan
- de Duinhoekstraat (gedeelte tot en met huisnummers 44-55)
- de Transvaalstraat.
Ook uitbaters van een handelszaak in bovenvermelde straten kunnen een bewonerskaart bekomen op voorwaarde dat zij niet beschikken over een parkeerplaats op privaat terrein.

De eerste kaart is gratis. Er kan een tweede, derde en/of vierde kaart bekomen worden voor het bedrag van € 120 per kaart per jaar, met uitzondering voor de uitbaters van een handelszaak. Zij kunnen slechts één bewonerskaart verkrijgen (die gratis is). Bij verlies of diefstal kost een vervangende bewonerskaart eveneens € 120.

Er worden maximaal 4 kaarten uitgereikt per woongelegenheid. Wanneer de aanvrager zijn verzoek voor een bewonerskaart indient, moet hij een kopie afleveren van het inschrijvingsbewijs van alle vermelde voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft en moet hij zich komen aanbieden in het gemeentehuis met zijn identiteitskaart. Er kunnen maximum 4 nummerplaten op de bewonerskaart vermeld worden.

Een bewonerskaart kan je aanvragen bij Nancy Matten, dienst Secretariaat in het gemeentehuis (Zeelaan 21, De Panne).

Contact

College van Burgemeester en Schepenen

Mobiliteit

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 27
e-mail
wouter.deruwe@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Wouter Deruwe

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2020
2 januari 2020
13 april 2020
1 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
21 juli 2020
2 november 2020
11 november 2020
25 december 2020