Gemeente De Panne

Dumontwijk: voorontwerp goedgekeurd, dossier on hold

Studiebureau Jonckheere maakt momenteel een ontwerp op voor de wegenis- en rioleringswerken in de Dumontwijk. Er wordt voorrang gegeven aan de Dumontlaan, Bortierlaan en Halmenstraat gezien de riolering daar in slechte staat is. Er werd een budget van € 395.000 voorzien. Afhankelijk van het overige beschikbare budget wordt gekeken welke straat of straten in Dumontwijk ook nog aangepakt kunnen worden.

In het ontwerp zullen de krijtlijnen van het herwaarderingsplan opgenomen worden. Het herwaarderingsplan voor het beschermd stadsgezicht ‘Dumontwijk’ werd in 2010 goedgekeurd en maakt het onder meer mogelijk dat de eigenaars en huurders van een pand gelegen in deze wijk onderhoudspremies kunnen aanvragen voor het onderhoud, herstel en herwaardering van hun karakteristieke woningen. Het herwaarderingsplan omschrijft duidelijk de erfgoedkenmerken (structuur van wegen, perceelsindeling, schaal, dichtheid,…) en de erfgoedelementen (zoals bebouwing, groenelementen, originele afsluitingen,…) binnen deze wijk. Het onderhoud, herstel en herwaardering van deze erfgoedkenmerken en erfgoedelementen is essentieel voor het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden in de Dumontwijk.

Na intensief overleg met erfgoed werd het voorontwerp van de wegeniswerken voorgesteld aan de gemeenteraad op 9 november 2015 en goedgekeurd.

Het dossier staat momenteel on hold en wordt niet binnen deze legislatuur uitgevoerd.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021